Månad: september 2007

AIK på väg mot svarta siffror 2007

AIKs halvårsrapport lämnade vissa frågetecken kring det kraftigt negativa kassaflödet samt minusresultatet. Försäljningen av Wilton som var helägd av AIK Fotboll AB, räddar nu både det ena och det andra.

Enligt min egna tolkning av den officiella information AIK Fotboll AB idag presenterat landade nettot för AIK Fotboll AB i samband med Wilton-transfern på ca 15 msek.

Jag resonerar på följande sätt.

Fakta saxat från pressmeddelandet:
”Nettot för AIK Fotboll på försäljningen av Wilton till Qatar är knappt det dubbla jämfört med nettot från försäljningen av Boateng till Beitar Jerusalem förra året”

Saxat från förra årets bokslutskommuniké:
I omsättningen för 2006 inkluderas nettovinsten från avyttringen av spelaren Derek Boateng till Beitar Jerusalem, efter avdrag för vidareförsäljningsklausul till Panathinaikos Athen samt vinstandel tillhörande Bolagets medinvesterare Agent 03 AB, som hade del i avtalet med Derek Boateng.”

Och siffrorna i redovisningen 2006:
Omsättning (Koncern, KSEK)
Helår 2006
Match & Event 38 753
Sponsring och reklam 20 777
Internationella cuper 1 922
Spelarförsäljning 7 882
Centrala avtal (TV mm) 16 024
Intäkter souvenirer 7 371
Övriga rörelseintäkter 10 655

Detta borde innebära att AIK Fotboll AB i år bör kunna leverera ett positivt resultat, dock finansierat genom realisering av tillgångar. Jag är dock mycket nyfiken på hur kassaflödena från driften kommer och landa på för helåret.

Ingen ny information

Intrevju med Henrik på den officiella hemsidan och igentligen ingen ny information som kommer fram till ytan. Lite egna tolkningar och reflektioner:

Att det inte skulle bli några större förvärv kan inte varit någon överaksning direkt. Hammarbys trupp är kanske den mest talangfulla och mest spännande på vädligt länge. Det saknas dock den där spetsen och tyngden för att truppen ska klara av och ro hem en hel säsong med topprestation. Denna spets har man inte lyckats värva och det är kanske inte särskillt förvånande. Man har varken Malmös 46 msek i kassan eller logistisk möjlighet till och nå AIK:s 38 msek i publikintäkter för att täcka de extra lönekostnaderna spetsen skulle generera.

Att vi sluppit provspelare som Brewah mfl ska vi vara tacksamma för och det kan vi tacka den lyckade satsningen på HTFF där Hammarby numera verkar vara självförsörjande vad gäller en större del av bredden.

Däremot anser jag att klubben kunde lånat spelare under sommaren. Europaspelet har slitit hårt och Tony pratar om kort- vs långsikt i Fan-TV. Han säger att lån ska ske vid en ”unik situation”. Just denna sommar bör väl ses som extremt unik i och med det antal tävlingsmatcher klubben spelat och fortsätter att spela. Ett till två spelarlån skulle därför vara en utmärkt kortsiktig lösning på denna unika period som förmodligen inte återkommer nästa år.

Nu är dock alla korten spelade och vi har fullständig facit i mars 2008 då både tabell och bokslut är officiella. Den vitala frågan blir ifall HF AB allokerat resurserna optimalt för att få bäst sportslig avkastning. Hur reagerar man ifall bolaget leverarar kraftig vinst?

******

Jag var tvungen och dubbelkolla men det stämmer att klubben sedan bolagsbildningen 2001 köpt spelare för mer än vad man sålt för, i alla fall fram till och med 2006. Det är å andra inte särskillt konstigt då man fram till 2oo5 knappt sålt en enda spelare. Detta innebär att en del av de ca 25 msek i riskkapital från AEG, förutom att gräva igen det svarta hål som fanns i början av 2001 på ca -12 msek, de facto gått till spelaröp.

Klubbens driftunderskott de senaste två säsongerna kommer dock tvinga fram ett positivt transfernetto fram till den dagen man klarar av och självförsörja sin verksamhet. Återigen, klubben måste öka sina intäkter minst i nivå med sina allsvenska konkurrenters tillväxt. Det har man inte riktigt klarat av.

Henrik pratar lite om just intäktssidan och här är jag lite positivt överaskad över det fina publiksnittet på Söderstadion. Överaskad eftersom trenden under förra hösten, säsongskortförsäljningen i början av året samt turbulensen i vintras pekade åt fel håll. Däremot har klubben haft svårt och sälja ”produkten” utanför den egna arenan där varken derbyna eller europamatcherna maximerat intäkterna tillräckligt.

Med investeringarna på marknadssidan menas troligtvis anställningen av Lyndon Wells samt Unicef på bröstet. De kortsiktiga effekterna kommer vi kunna kvantifiera i mars -08.

Man kan dock inte anklaga klubbledningen för att de sitter med armarna i kors när tillväxten på marknadssidan börjat avta. CSR-satsningen med Unicef var annorlunda och unikt i svensk klubbfotboll.

******

Den eviga följetongen om huruvida det är REA på Hammarbyspelare eller inte kan man angripa på många olika sätt och här delar jag åsikt med Henrik.

Skulle Hammarby gjort bedrövliga spelaraffärer skulle det innebära att den köpande klubben i bästa Warren Buffet anda, köpt spelare från Bajen till ett pris lägre än dennes värde och därmed ökat sin nytta eller profiterat på spelaren vid en vidareförsäljning. Låt oss göra en kort och mycket subjektiv analys.

– Salle, fick gå från Feyenoord efter ca 1 år, knappast för ett pris högre än den förra transfersumman.
– Totte, lämnade Leicester efter en relativ kort period och fick ta fiskebåten tillbaka till Skandinavien. Kanonaffär? Knappast.
– Björn, lite tidigt och svara på efter ett år, men än så länge kan man ju inte påstå att Fulham gjort något dunderkap.
– Max, även han begränsat med speltid i Anderlecht, än så länge.

Jag tror att finns en förmåga bland oss supportrar att övervärdera våra spelare vilket igentligen inte alls är konstigt. Personligen tycker jag att klubben fått skäligt betalt även om man alltid drömmer om en storaffär. Har vi verkligen haft de spelarna som haft den där spetsen som genererar de stora slantarna?

Det som däremot varit illa är det faktum att klubben fått släppa nyckelspelare som PFO och Kennedy mfl som bosmanfall (hmm… kommer samtidigt på mig själv och att jag var mycket tveksam till en försäljning av Max i början av året). Men med ”begränsade resurser” blir det uppenbarligen och i längden ohållbart att försöka ersätta tongivande spelare som lämnat klubben utan ersätning. Där handlar det om att värva proaktivt så att det finns utrymme till en försäljning innan den sista säsongen av kontraktet påbörjas. Dessvärre har ju pengarna till det saknats och utan PFO i tuppen -06 hade vi sannolikt inte spelat i UEFA iår, moment-22.

Externt riskkapital hade förmodligen bidragit till och lösa ovanstående dilemma, men varför tog det sån tid och paketera erbjudandet? Den frågan anser jag än så länge obesvarad då det finns en viss deskripens i svaren från ledningens sida vid de olika tillfällen frågan dyker upp.

Men även med externt riskkapital i ryggen får man inte underskatta de löpande intäkternas betydelse för truppens kvalitet. Klarar man inte öka biljett-, marknads-, eller souvenirförsäljningen kan riskkapitalet inte leverera en långsiktig kvalitetshöjning.

******

Till slut arenafrågan, tjatig men den absolut viktigaste för Hammarby Fotbolls framtid och därmed är det också lika viktigt att planera den i minsta detalj. Det gäller att bygga smart och inte spänna bågen för mycket vad gäller utformningen och därmed investeringens storlek. I så fall finns risken att den dagliga verksamheten blir en jakt på att täcka den höga kapitalkostnaden och resurserna till fotbollen fortsätter vara begränsade. Samtidigt måste man hitta en affärsmodell som klarar av konkurrensen från fler nya arenor i närområdet. Men den officiella statusen är igentligen densamma som 15/3-07.

******

Sammanfattningsvis,
RK välkommet men enligt mig behöver stöd av ökade intäkter.
Klubben lider av begränsningarna med nuvarande Söderstadion.
Vi närmar oss i arenaprojektet som är nyckeln.
Det är knappa resurser.

Låter som något vi gått igenom det tidigare.