Månad: mars 2009

Agenda

Följande alster om Hammarbys bokslut ligger i pipeline

Likviditet och kassaflöden – det vill säga hur Hammarby finansierat sin verksamhet under 2008 samt utsikterna för 2009.

Personalkostnader – Det vill säga att med hjälp av olika nyckeltal analysera utvecklingen över tiden samt försöka hitta orsaker till varför det ser ut som det gör.

Djurgårdsmodellen – Det vill säga göra om Hammarbys resultaträkning efter Djurgårdens sätt att redovisa på. Och försöka förklara de stora avvikelserna. Varför är detta intressant? För att visa att redovisning i mångt och mycket handlar om en lek med siffror.

Uppskattad tid för detta just nu oklar, publiceras löpande med en förhoppning om att vara helt färdig efter helgen.

Ännu ett bokslut

Att döma av intäkterna för 2008, 109 miljoner kronor (97m-07), ser Djurgården Fotboll att ännu inte bytt redovisningsprinciper. Tyvärr ingen redovisning publicerad för att bekräfta detta.

Att intäkterna ökat så pass mycket från föregående år beror sannolikt på att klubben som vanligt paketerat de transfer-fee samt sign-on fee man betalade i sina spelarrekryteringar under 2008. Dessa så kallade vinstandelsbevis sålde man till Djurgården Fotboll AB – business as usual.
2007 sålde man vinstandelsbevis för 9.75 miljoner. 2008 förvärvade klubben bland annat Haginge, Oremo och Ekong – sannolikt en mycket större totalinvestering och därav de ökade intäkterna.

Ett underskott på 12.5 miljoner med denna setup får inte underskattas.

Egna kapitalet bör nu uppgå till ca 14 miljoner. Kruxet är att klubben endast äger 20% av de framtida reavinsterna på spelarförsäljningar i sin trupp eftersom man ju redan sålt 80% till Djurgården Fotboll AB.

”Fallskärmen” tillåter därför inte liknande resultat going forward.

Korta fakta

Några av 2008 års nyckeltal. 2007 års siffror inom parantes. Med reservation för avrundningsfel mm.

Matchintäkter: 24.6 msek (34.8msek)
Marknadsintäkter: 25.5 msek (21.5msek)
Souvenirer: 9 sek (9msek)
Spelarförsäljningar: 20 msek (5.8msek)
Övrigt*: 19.2 msek (16.1msek)

Totalt intäkter: 98.5 msek (86.4msek)
Kostnader: glömmer gärna över natten…

Resultat före skatt 3 msek. (-4.5msek)
Balanslikviditet: 0.92

* Här ingår TV intäkter (8.7msek), uthyrning av spelare (6.7msek), och annat oidentifierat ”godis”.

*********************

Matchintäkterna minskade med över 10 miljoner där biljettintäkterna minskade med 5.5 miljoner varav 2 är från icke deltagande i Internationella cuper.

Marknadsintäkterna glädjande nog upp vilket till stor del kan förklaras bytet av kommunikation via matchtröjan Unicef vs Finlux.

TV och de centrala avtalen ned från ca 14 miljoner till ca 8.7m. Beroende på en sämre tabellposition men även den utspädning som skett i samband med utökat antal klubbar i allsvenskan + superettan (från 30 till 32).

*********************
Kassaflöde från den löpande verksamheten.
Egentligen det som bäst speglar driften. Rörelseresultatet (+2.5msek) som sedan justeras med poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar +4.9msek) och efter att man lyft bort reavinsten på försäljningar av anläggningstillgångar (-18.8 msek) landar man på -11.4msek.

Jag skulle dock även vilja lyfta bort de 6.7 miljonerna från uthyrning av spelare och i så fall landar nyckeltalet på -18msek.

På kostnadssidan som belastar rörelseresultatet finns givetvis sign-on för nyförvärv inräknat (okänt) vilket inte ger en helt rättvis bild. Sign-on är dock en del av klubbarnas vardag och dessa ”engångskostnder” återkommer lik förbannat varje säsong, givetvis i olika valör beroende på den talang klubbarna förvärvar.

Vi hade även advokatkostnader i samband med den ännu olösta Kappa-tvisten som sades ha varit höga. På kostnadssidan 2008 belastar även utköpet från kontraktet med Toni Nhleko som kostade en hel del.

Summa summarum är det bara att konstatera att bolaget inte genererat tillräckligt med intäkter per spenderad krona – resultatmässigt ett mycket svagt år.

Budget 2009
Vad jag kan minnas, visar den ett överskott bottom-line på 3-4 miljoner och där ingår spelarförsäljnigar till ett värde av 7 miljoner. En okänd summa är redan säkrad i och med försäljningen av Pålle som såldes under januari 2009.

Marknadsintäkterna har man goda förhoppningar om att landa på 24.8 miljoner och mycket av dessa intäkter är redan säkrade. -”Den tuffa resan går vi snarare gällande matchintäkter”

Personalkostnaderna ska ned från 52 miljoner 2008 till 39 miljoner 2009. Det blir en utmaning heter duga att få ihop en konkurrenskraftig trupp inom denna restriktion. Här tror jag att budgeten kommer att spricka, precis som den alltid gör för så gott som alla fotbollsklubbar i hela Europa. Generellt sätter marknaden priset på sportslig framgång, inte den enskilda klubben. Enda sättet att lura marknaden är att överprestera och förädla talang snabbare och mer effektivt än genomsnittet.

Samtidigt är sparpaket inte något unikt för Hammarby Fotboll utan det kommer att prägla majoriteten av de allsvenska klubbars strategier under 2009. Något som sannolikt bör kunna korrigera ned priset på sportslig framgång.

Klart är dock att klubbar som IFK G, Malmö och Elfsborg sitter lite i vinnarhålet, alla tre med mer eller mindre starka balansräkningar och löpande intäkter som ger relativt högt utrymme att kunna avlöna talang. Samtidigt visar Malmös jakt efter talang svårigheterna för de allsvenska klubbarna att konkurrera med omvärlden vad gäller spetskvalitet. Hur man än vrider och vänder

Men sen ska det ju spelas om det också!

Samtidigt visar Malmös jakt efter talang svårigheterna för de allsvenska klubbarna att konkurrera med omvärlden vad gäller förvärv av kvalitet. Hur man än vrider och vänder på det hela handlar det i slutändan om att utveckla och förädla talanger.

Och här befinner sig de allsvenska klubbarna i olika faser.

Återkommer om ca 24h med fler reflektioner.

Imponerande tillväxt i Örebro

Enligt Nerikes Allehanda ökade Örebro SK sina marknadsintäkter under 2008 med ca 7 miljoner jämfört med året innan, från 15.8 mtill 22.7m. Räknar vi bort sålda spelarreverser till Örebro Spelarinvest ökade de löpande intäkterna med ca 10m till ~45miljoner.

Samtidigt antar jag att Örebro likt MFF paketerar och redovisar sina marknadsintäkter annorlunda än Stockholmsklubbarna eftersom 10 miljoner i publikintäker är lite oproportionerligt i relation till huvudstadsklubbarna.

Hur som helst är det en imponerande tillväxt som kanske kan förklaras av att bolaget som driver elitverksamheten, ÖSK Elitfotboll AB staffat upp sin organisation. Man kan på så sätt, mer effektivt kapitalisera det faktumet att Örebro trots allt är landets sjätte största stad samt spelar på en ”uppgraderad” arena.

Jag misstänker att ÖSK under 2008 passerat både Kalmar och Halmstad avseende rörelseintäkter. Alla som tror på tesen, ”the main variable that gives long term assurance of sports successes is the total turnover of the club”* vet vad det betyder på längre sikt.

ÖSK Elitfotboll AB redovisade en vinst på 1.7 miljoner men resultatet är inte helt jämförbart med övriga allsvenska konkurrenter eftersom klubben likt Djurgården Elitfotboll AB redovisar kapitaltillskott från sina respektive finansieringsbolag i samband med spelarköp som en intäkt. Denna metod ger helt annan output bottom line (se exempel här).

Som jag nämnde tidigare, kommer Djurgården på grund av skattetekniska skäl byta metod och kapitaltillskotten kommer going forward istället att gå rakt in på balansräkningen.

ÖSK:s VD säger att klubben önskar bli bättre på att tjäna pengar i samband mer spelaraffärer. Jag känner inte till klubbens kontraktssituation idag, men stora reavinster på spelarförsäljningar kräver givetvis högre risker, bland annat i form av längre löptider vad gäller spelarkontrakt. Längre löptider innebär samtidigt högre lönekostnader (mer om det här).

Artikeln om Örebros ekonomiska utfall 2008 här.

———————————————-
* Van der Werf & Verlaan (1994), Szymanski & Kuypers (1999), Dobson & Goddard (2001), Hall, Szymanski & Zimbalist (2002), Dejonghe (2004;2007), Deloitte (2005;2006;2007;2008), Dejonghe & Vandeweghe (2006)

14.8 miljoner i vinst för Kalmar

Kalmar FF har en mycket kort notis på sin hemsida om det ekonomiska utfallet för 2008. Klubben omsättning inklusive spelartransfers i det närmaste oförändrad 61.7 miljoner 2007 blev 61.2m 2008.

Vinsten minskar dock med hela 8.4 miljoner, från 23.2 miljoner 2007 till 14.8m.

På grund av den mycket knapphändiga informationen kan jag bara gissa på följande anledningar till lägre profit.

– Högre placeringsbonus för spelartruppen
– Kostnaden för förlängningen av Cesar Santins kontrakt föregående vinter
– Lägre transfernetto än 2007

Hur som helst blev kontraktsförlängningen med Santin bra business för Kalmar och jag misstänker att man har tänkt sig ett liknande upplägg vad gäller Rasmus Elm. Jag tror dock att kostnaden är högre i detta fall.

Hög ambition på den svåraste av marknader

Hammarbys nya långsiktiga plan i pressen idag. Högt ställda mål och i mina ögon det enda sättet att nå det på är att ha en mer effektiv process vad gäller identifiering och utveckling av talang än sina allsvenska konkurrenter.

Detta i fotbollseuropas mest konkurrensutsatta marknad*.

Att värva ihop färdig kvalitet till allsvenskan är i dag i det närmaste omöjligt. Kvaliteten som krävs för topplaceringar går ut från allsvenskan, vidare högre upp i fotbollens värdekedja. Många klubbar har försökt utan att klara av att nå långsiktig framgång.

Med andra ord, en stoor utmaning för samtliga inblandade att se till så att inte blir ännu en pappersprodukt i Stockholmsfotbollen som så småningom läggs i det runda arkivet.

Djurgårdens sjustegsraket
AIK:s mål att 2010 vara Nordens ledande fotbollkslubb.

—————————————————–

* Allsvenskan har fotbollseuropas högsta konkurrensba
lans räknat i intäkter.
(klicka på bilden för högre upplösning)
saxat från: ”UEFA Benchmarking 2007” speciellt framtaget för det kroatiska ligaseminariet i Zagreb december 2008.

IFK Göteborg minus 4.8 miljoner men balansräkningen håller

Den förväntat svaga rapportsäsongen fortsätter.

IFK Göteborg redovisar rött 2008. Klubben gör en förlust på 4.8 miljoner före skatt, egentligen inga konstigheter i en marknad som under hela 2000 talet envisats med att konsekvent redovisa ett driftunderskott.

Blåvitts balansräkning är dock fortsatt stabil och med en balanslikviditet som minskar endast marginellt, från 1.30 – 2007 till 1.23 – 2008.
Posten kassa & bank: 17 miljoner.

Det finns dessutom lite dolda värden som idag inte syns i balansräkningen. Klubben befinner sig i ett mycket starkt momentum vad gäller processen i sin talangutveckling med många prospects en bra bit på väg upp i karriären och där egentligen endast Mathias Bjärsmyrs vars kontraktssituation inte är maximerande för IFK. Klubben mår därför i mina ögon bra i jämförelse med många av sina konkurrenter och ges goda förutsättningar att klara sig vinnande ur lågkonjunkturen.

************************
Trots ett stort tapp vad gäller publiksiffrorna och därmed minskade publikintäkter ökade klubbens löpande intäkter med 3 miljoner, från 71miljoner till 74. Mycket tack vare en ökning av marknadsintäkterna på ca 4 miljoner men även tack vare att klubben spelade kval till Champions League. Jag finner det sannolikt att IFK Göteborg under 2008 tagit marknadsandelar på den allsvenska marknaden, mycket tack vare de extra intäkterna från kvalspelet i Europa.

************************
Personalkostnaderna minskade med hela 15 miljoner vilket kan förklaras av den sign-on bonus till Tobias Hysén som kostnadsfördes i sin helhet bokslutsåret 2007. Under 2008 lös de profilstarka nyförvärven med sin frånvaro. Personalkostnaderna landade på 39 miljoner (54m 2007). Löner/omsättning ratio landade på 52%.

Övriga kostnader relativt jämförbara med föregående år. Matchkostnaderna har ökat men det kan förklaras genom två fler allsvenska hemmamatcher samt kvalmatcherna i Europa.

************************
Klubben sålde under året spelare för 4.3 miljoner med en nettointäkt på 2 miljoner. Samtidigt förvärvades kontrakt från andra klubbar för 4.3 miljoner vilket i enighet med SvFF:s redovisningsrekommendationer inte kostnadsförs i sin helhet, utan aktivieras som en immateriell anläggningstillgång och skrivs av över kontraktstiden.

*************************
Att resultatet rasat från +21m 2007 till -4.5m 2008 beror på att klubben 2007 sålde spelare för ca 35 miljoner men även sålde rätten till framtida kassaflöden i den befintliga spelarportföljen för 11.9m. Det betyder att klubbens intjäning från spelartransfers going forward till viss del reduceras då en del av framtida kassaflöden från spelartransfers ska tillfalla riskkapitalprojeketet IFK Göteborg AB.

*************************
Precis som i fallet Malmö FF ska det bli intressant att se hur den nya arenan påverkar klubbens framtida lönebudget och därmed möjligheten att kunna uppgradera nivån och kontinuiteten av talang i truppen. Många stirrar sig blint på omsättningsökningen men det enda relevanta nyckeltalet är förändringen i potentiell intjäning/hyreskrona. Det är här uppsidan finns och det är denna uppsida Elfsborg framgångsrikt utnyttjade 2006.