Malmö FF väl rustade inför lågkonjunkturen

Malmö står väl rustade inför lågkonjunkturen. Både balansräkningen och balanslikviditeten är fortsatt stark även om soliditeten minskar eftersom balansräkningen svällt. Det är mer kapital i arbete.

Efter att sedan 2005 förlorat marknadsandelar i allsvenskan, överaskar klubben i alla fall mig genom att öka sina rörelseintäkter med mer än 10%. Det är tack vare intäkterna från samarbetspartners där man går från 37 till 48 miljoner. Klubben lär mycket sannolikt avancera till en andraplats i ”rörelseintäktsligan” 2008, förbi både Helsingborg och Elfsborg.

48 miljoner är samtidigt inte helt jämförbart med Stockholmsklubbarnas intäkter från reklam och sponsring. Utan att lägga ner någon större energi vad gäller grävande bland siffror, ser det ut som att MFF och Stockholmsklubbarna paketerar intäkterna olika vad gäller publik, reklam och sponsring. Malmös matchintäkter har under årens lopp konsekvent redovisats mycket lägre än hos de tre klubbarna från Stockholm utan att det ska gå att förklara genom signifikant lägre publiksiffror.

En detalj den snart kommande årliga sammanställningen av sponsorintäkter i Dagens Media sannolikt kommer bortse från.

MFF:s matchintäkter under 2008 landade på 17.8 miljoner.

******************

Klubbens totala intäkter landade på 111 miljoner, 89 miljoner exklusive spelartransfers.

Resultatet före skatt blev +184 000 och det är faktiskt det positiva räntenettot (+2,5m) som räddar 2008 års resultat från att lysa rött. Men avkastning på likvida medel är avkastning det med.

Spelarförsäljningar genererade en nettovinst på 22.7 miljoner och MFF fick 32 miljoner för försäljningarna av Behrang Safari, Junior, Johan Andersson samt Daniel Theorin.

Klubben köpte loss spelare för 17.4 miljoner från andra klubbar. Lite väl mycket kan man tycka för namn som Robert Åhman Persson, Markus Halsti, Dusan Melicjarek, Jiloan Hamand, Dejan Garaca, Jimmy Touma samt Rick Kruys. Men, som jag skrivit om tidigare har vi sett en kraftig inflation i transfersystemet de senaste åren.

******************

I skuggan av spelartransfers kan man tycka att klubbens ”driftresultat” visar ett större underskott. Kassaflödet från rörelsen lämnar också övrigt att önska, minus 11.8 miljoner.

Vi ska dock lägga på minnet att klubben under 2008 började ta höjd i organisationen för driften av den nya arenan. Klubben nämner också att den sportsliga organisationen utökas. Personalkostnaderna ökade med 10%, från 50 till 55 miljoner. Ration Wages/Revenue landar dock ganska exakt som 2007 – 62%.

Övriga externa kostnader ökade med hela 17 miljoner, från 28 till 45 miljoner, dels beroende på de ökade intäkterna från klubbens samarbetspartners. Klubben kvantifierar inte i detalj hur mycket av löne- och kostnadsökningarna som kan kopplas ihop med övergången till den nya kostymen, vilket jag kan tycka att man borde ha gjort.

Ytterligare 10 miljoner i form av aktieägartillskott pumpades in i Swedbank Stadion där MFF fortfarande äger 25% i fastighetsbolaget.

***************

Lite intressant är hur klubben diversifierar och managerar riskerna i sin balansräkning och likviditetsportfölj. Klubben har efter år av framgångsrika spelaraffärer byggt upp en större kapitalbas.

Där hittar vi bland annat.
35 miljoner har man som bekant investerat i en 25 procents andel i fastighetsbolaget bakom Swedbank Stadion.

7 miljoner i materiella anläggningstillgångar avseende klubbhus och inventarier.

24.5 miljoner består av immateriella anläggningstillgångar avseende förvärvade spelarkontrakt.

Klubben har även 20 miljoner i långfristiga värdepappersinnehav, varav 12.5 miljoner är en aktieindexobligation förvärvad under 2008. Det av emittenten garanterade beloppet vid förfall uppges vara 12.5 msek.

Vad gäller finansiering och risk i samband med spelarförvärv har man under 2008 rest 7.5 miljoner i ett externt kapitaltillskott från Pildammarna Invest (PI). (6.4 msek-2007)

Summa samarium, i kassan per den sista december 2008 fanns för en allsvensk klubb respektabla beloppet av 32 miljoner.

Det skulle vara intressant att höra hur man resonerat och räknat på risk vs avkastning i sin likviditetsportfölj.

***************

Kick-back till PI från 2009 års spelarförsäljningar year-to-day (Toivonen och Järldler) är uppe i 5.6 miljoner (0.9msek-2007).

Nettokassaflödet till MFF från Ola Toivonen affären givet den påstådda transfer-fee på 40 miljoner, borde med andra ord efter att Degerfors, Örgryte och PI fått sina andelar, ha landat nära 23 miljoner.

******************

Många förväntar sig spektakulära förvärv. I mina ögon ligger dock det stora problemet i det begränsade utbudet av talang som är tillgängligt för klubbarna på den allsvenska marknaden. Utbudet(kvalitet) av talang är direkt är kopplat till de lönenivåer allsvenska klubbar har utrymme att erbjuda.

Den goda likviditeten ger dock utrymme till fräcka förvärv från MFF:s allsvenska konkurrenter. Vi pratar om finansiellt svaga klubbar som de närmast kommande åren i skuggan av lågkonjunkturen, riskerar att hamna i finansiell distress och i brist på bud från utlandet kan tvingas att realisera delar av sina spelarportföljer.

Men för att ta ett mer märkbart kliv uppåt i talanghierarkin, krävs det ett större steg framåt vad gäller rörelseintäkter och därmed lönebudget. Rosenborg som även de släppte sitt bokslut under v8 spenderade t.ex 58% (motsvarande SEK 87m) mer i personalkostnader än vad MFF gjorde under 2008.

Det ska därför bli intressant att se vilket nettobidrag den nya arenan kommer att generera. Det är det som kan stimulera högre utgifter till spelarlöner.

Vi får samtidigt inte glömma bort kapitalkostnaderna, ytterligare utökning av organisationen samt andra driftkostnader som krävs för rodda runt en arena.

2 reaktioner till “Malmö FF väl rustade inför lågkonjunkturen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s