Kategori: EMH

Priset för badwill – The case of Tiger Woods

Det har pratats om hur mycket Woods-gate har kostat Tigers personliga ”marknadsvärde”. Frågar ni mig finner jag det ganska ointressant eftersom det är konsekvensen av hans egna beslut och handlande. En ”personlig risk” han själv bör ha haft inprisad.

Mer intressant bör det istället vara hur mycket hans agerande har kostat andra. Två ekonomer vid University of California har roat sig med att göra en eventstudie om huruvida offentliggörandet av TW:s äventyr har prisats in i hans samarbetspartners (läs sponsorer) aktiekurser. Författarna mäter avvikelsen både i relation till aktiemarknaden i sin helhet samt sponsorernas bransch-konkurrenter. (för metod hänvisas till studien)

Slutsatsen är ett totalt pris på 5-12 miljarder dollar för samtliga aktieägare i form av ett minskat aktieägarvärde. Priset för andra är således betydligt högre än Tiger Woods egna förväntade livstidsinkomst.

Aktieägarna till sport-relaterade samarbetspartners (Tiger Woods PGA Tour Golf[EA], Gatorade[Pepsico], och Nike) har drabbats allra värst, motsvarande uppemot 6 miljarder dollar eller 4.3%. Läs gärna slutsatserna i studien om hur Knittel & Stango resonerar kring det senare.

Som vanligt bör den typen av studier mötas med viss försiktighet vilket författarna själva flaggar för. Allt som allt en ganska rolig underökning dock.

Nu har ju det här inget med fotboll att göra, ändock tänkvärt hur badwill, i alla fall på kort sikt, kan tänkas prissättas av marknaden. Om inte annat kan potentiella/befintliga sponsorer komma springandes med papperet vid framtida förhandlingar med syfte att prisa in/reglera en högre riskrabatt. Och hur stor deras förhandlingsstyrka är beror rimligtvis på motpartens status och situation.

Pressreleasen här
The Sport Economist kommenterar kort här
Studien i sin helhet: Shareholder Value Destruction following the Tiger Woods Scandal, Christopher R. Knittel and Victor Stango, December 28, 2009

Figuren saxad från studien, visar kumulativ avvikande avkastning post 27:e november 2009 hos följande grupper: Samtliga sponsorer; Accenture, AT&T, Electronic Arts, Procter and Gamble (Gilette), Nike, Pepsico(Gatorade), TLC, News Corp. (Golf Digest). BIG5; Accenture, Gillette, EA, Nike & Pepsi
Mätperioden startar 1/1-2005 där korrelationen mellan sponsorerna, aktiemarknaden samt konkurrenter mäts (dagliga observationer). Grafen visar själva avvikelsen från förutsägelsen som är baserad på historisk data.

EMH och fotbollsaktier #2 – värdet av ett SM Guld: ca 9 miljoner

Många ställer sig ofta frågan hur mycket ett SM guld egentligen är värt. Lika ofta får vi olika svar.

Låt oss istället fråga marknaden. Eftersom ett bolags börsvärde antas vara ett nuvärde av samtliga förväntade framtida kassaflöden, borde förändringen i det kunna ge oss svaret på gåtan.

Efficient market hypothesis säger oss att all tillgänglig information är inprisad i aktierkursen.

Så vad visste vi i fredags? Att AIK med en viss sannolikhet skulle vinna guld. Allt hängde på en enda match.

Under fredagen handlades AIK Fotboll B till ett börsvärde på 45.3 miljoner.

Under söndagseftermiddagen fick marknaden ny information och börsvärdet under måndagens handel var 49.1 miljoner.

Här måste vi komma ihåg att en viss sannolikhet till guld rimligtvis var inprisad i aktiekursen under fredagen. Hur stor sannolikhet? Låt oss fråga spelmarknaden.
Svenska spels odds på seger för IFK Göteborg (dvs inget guld till AIK) var 2.30 ggr pengarna vilket på förhand gav IFK Göteborg 43 procents sannolikhet till guld.

I en effektiv marknad borde med andra ord 57 procents sannolikhet till ett AIK guld ha varit inprisat i fredagens börsvärde.

Förändringen i börsvärdet kan med andra ord antas spegla de återstående 43 procenten. (49.1 – 45.3)/0,43 = 3.8/0,43 blir ca 8.8 miljoner vilket marknaden med andra ord har värderat guldet tilll.

Är svaret så enkelt? Inte riktigt…

Denna värdering förutsätter att ett antal bakomliggande antaganden uppnås. Vi ska även komma ihåg att handeln i aktien mycket ilikvid vilket gör prissättningen mindre perfekt. Lägg därtill att majoriteten av intressenterna i aktien sannolikt inte kan klassas som rationella investerare.

Vidare måste vi lita på att det finns en perfekt brygga och feed-back mellan spelmarknaden och aktiemarknaden. Och för den som går igång på det finns det lite studier som behandlar ämnet.

Information Salience, Investor Sentiment, and Stock Returns: The Case of British Soccer Betting, F.A. Palomino, Luc Renneboog and C. Zhang, Tilburg University, Center for Economic Research – 2008

Stock price reactions to short-lived public information: the case of betting odds, Frederic Palomino, Luc Renneboog and Chendi Zhang – 2005

Slutsats? Jag är rädd att vi inte hittar det exakta svaret på gåtan den här gången heller.
——————————————-
Endast B – aktien är noterad vilket totalt motsvarar ca 90% av kapitalet och ca 47% av rösterna i AIK Fotboll AB.

EMH och fotbollsaktier…

Parken Sport & Entertainment, koncernen där FC Köpenhamn ingår, öppnade under fredagens handel ned ca 25% för att sedan återhämta sig till nivåer runt minus 10%.

Det var domedagsartiklarna i de danska tidningarna där man imorse uppmärksammade koncernen Parken S&E:s skulder som sänkte aktien. Den finansiella informationen har dock varit tillgänglig på marknaden ganska länge nu så EMH funkar bra i denna aktie? Det var ju ingen ny information dansk media kom med.

Till marknadens försvar kan den relativt låga likviditeten nämnas vilket ju påverkar effektiviteten i prissättningen.

Steget till en konkurs måste ändå vara väldigt stort med tanke på det mycket starka kassaflöde bolaget genererar från sin affärsrörelse. Balansräkningen kostar dock i dagens kreditmarknad men ”credit-crunch” och dess effekter är ju ingen direkt nyhet.