Höstfunderingar – I skuggan av siffrorna

Kvartalsrapporterna är några av de få tillfällen under året AIK Fotboll AB kommunicerar till marknaden. Därför kan det vara av värde att utöver de siffor som klubben rapporterar, titta närmare på vad som skrivs i delårsrapporerna och i de mediala utspel bolagsledningen gör .

Som jag skrev innan rapporten (här) var jag mycket nyfiken över kostnadssidan och hur stor AIK Fotbolls kostym hade vuxit till sig.

Frågan nu är vilken kontroll bolagsledningen egentligen har över de skenande kostnaderna. Det finns nämligen lite deskripens i kommunikationen mellan Q1 & Q2 som öppnar för lite frågor och jag kan inte känna att helheten andas kontroll.

Redan under Q1 hade kostnadssidan ökat 13%, från 17.6 till 19.9 msek. Då kunde man läsa i delårsrapporten kommentaren om att kostnadsökningen var generell beroende på ”högre aktivitet” och där man solade sig i glansen av de ökade intäkterna (+66%). – ”Kostnadsökningen på 13% är att jämföra med ökningen av intäkter på 66%”.

Faktum är dock att intäktsökningen främst bestod av 2.8 msek spelarförsäljningar (0.4msek-07) samt en allsvensk premiär som drog 26k och som för första gången landade på Q1.

Ingenstans i Q1 rapporten kommunicerades de signifikant ökade kostnader (jmf 2007) i samband med webbprojektet eller The Terrace än så länge röda siffror såsom tydligt kommuniceras i Q2. Inte heller i ”Utsikter för 2008” flaggade man för höga kostnader kopplade till dessa projekt. Kanske berodde det på att bolaget visade upp en mindre förlust under Q1 än året innan (tack vare premiären). Kanske för att man kunde gömma sig bakom faktumet att förlusten under Q1 är säsongsbetonad.

Intressant är även hur kommunikationen angående utsikterna för helåret förändrats mellan Q1 och Q2. Från att nå ”lönsam tillväxt” till att nu endast nå tillväxt. Frågetecknet kring lönsamheten förklaras i Q2 genom ”Osäkerhet råder avseende resultatmålet främst beroende på att pågående lanseringsprojekt avseende Terrace AB och webben inte nått förväntade intäkter”

Samtidigt säger VD Charlie Granfelt i en kommentar angående delårsrapporten på aikfotboll.se:
”Vårt relativt nystartade, hösten 2007, projekt The Terrace AB har visat en positiv utveckling avseende omsättning. Terrace går bättre och bättre, dels tack vare sin nya egna kollektion och dels genom att butiken etablerar sig. Det tar några år för en klädbutik i Stockholm att nå breakeven (nollresultat).”

Lite motsägelsefullt och har ledningen inte räknat med och kommunicerat ”det-tar-några-år-för-klädbutik-faktorn” förrän nu? Eller är det så att klubben på förhand övervärderat de spelarförsäljningar man hade tänkt genomföra under 2008. Det är nämligen, baserat på den ekonomiska utvecklingen under 2007, endast på det sättet klubben kan nå lönsamhet under 2008.

Under Q2 fortsatte kostnandsmassan att växa och nu när resultatet blev betydligt sämre än motsvarande period 2007 specas samtliga extrakostnader upp. Rensar vi dock bort The Terrace (2.7 msek intäkter – [ca 53.5% KSV + 1.5 MSEK omkostnader + ca100k avskrivningar] = ca -0.35 MSEK hitills iår) samt webbprojektet (0 intäkter – 1.5 MSEK omkostnader) från resultaträkningen skulle klubben ändock redovisa ett underskott mycket större än motsvarande period förra året. Klubben har helt enkelt blivit mycket dyrare i drift utan att det signifikant speglas på det sportsliga planet.

Till den rosa tabloiden säger Charlie Granfelt att man nu ska se över kostnadssidan. Han medger att det är dyrt att avskeda personal. Det är det ju. Däremot är betydligt billigare och enklare att skära ner på kostnaden för spelarkontrakten. Det förutsätter dock att den sportsliga organisationen levererar en mycket högre verkningsgrad eftersom det hos fotbollsklubbar finns en stark korellation mellan sportslig framgång och intäkter. En verkningsgrad där mindre kända och betalda spelare tillsammans presterar allsvensk topprestation, lex 2006. Klarar klubben av det?

Han menar även att bolaget står med en stark balansräkning. Relativt vissa av sina allsvenska konkurrenter den må se stark ut. Den tillhör dock definitivt inte de starkaste i ligan och inte ens en bråkdel så stark för att framstå målet ”göra AIK till en ledande klubb i Norden 2010” som särskillt realistiskt. Varför mindre realistiskt kan man fråga sig?

Bolagets kassaflöde från rörelsen är fortsatt negativt (-7 msek första halvåret är allt annat än ok). För en klubb med AIKs likviditet och balansräkning blir det ett minimalt utrymme till felrekryteringar och andra investeringar. Man får helt enkelt mindre möjlighet till risktagande. Senaste året har klubben valt att bära en större affärsrisk utanför bolagets kärnverksamhet vilket nu minskar flexibiliteten för investeringar i den sportsliga verksamheten och parera konkurrenternas utveckling.

Det tär dessutom på den sportsliga slagkraften samt kontinuiteten att aktivt behöva söka exits i sin spelartrupp för att finansiera driften av bolaget. Att behöva sälja spelare för att säkra likviditeten gör det svårare att genomföra bra affärer.

Frågan är även vilken uppsida det egentligen finns i projekten The Terrace som har en relativt smal målgrupp samt ”webbsatsningen”.

Angående visionen noterar jag för övrigt följande kommentar från VD:n från aikfotboll.se

”Vi är ett bolag och vår uppgift är att bygga en verksamhet som styrs utifrån att i första hand mäta vår lönsamhet och ekonomi och inte vår plats i tabellen.”

Är det så att bolaget vill profitmaximera? Då undrar jag ifall klubbledningen vill bli ledande i Norden på planen eller ledande i Norden vad gäller klädförsäljning?

Ni som slaviskt följer denna blogg vet förmodligen vid det här laget att i en jämn marknad där konkurrenterna nyttomaximerar, är det oerhört svårt, om inte i det närmste omöjligt att bedriva en lönsam verksamhet i kombination med att kontinuerligt vinna titlar. Konkurrenternas aktiviteter ökar hela tiden priset på sportslig framgång.

Att vara ”runner up” brukar skapa betydligt bättre förutsättningar till profit.

Tidigare om Q2:

Inför rapporten
Kommentar Q2

11 reaktioner till “Höstfunderingar – I skuggan av siffrorna

 1. // Chriz<>”Vi är ett bolag och vår uppgift är att bygga en verksamhet som styrs utifrån att i första hand mäta vår lönsamhet och ekonomi och inte vår plats i tabellen.”<>Finns det någon motsättning för en klubb som AIK att vara ”lönsamma” och ha en hög tabellposition?Du ifrågasätter ju själv AIK:s intäkter ifall man börjar sladda ännu mer i tabellen. Är en hög tabellpositon inte snarare än förutsättning för lönsamhet?———————————P.S.En kund lurade med mig på bajen-GAIS igår, rätt rolig match måste jag säga. Men min enda fråga är: väckte någon fyllot som sov efter matchen nedanför L-ingången på den norra läktaren?No offence guys, ok för att det var fredag, men bajen har utan tvivel några av de skabbigaste supportrarna jag någonsin sett…

  Gilla

 2. adamdu ger dig verkligen aldrig…det måste jag ändå ge dig (hö hö).Nu använder du dig det enklaste (och mest uttjatade) av påhopp: Bajen har (flest) fans som inte har den mest välputsade fasaden. Jag vet inte om det verkligen är sant, men även om det vore det – vad spelar det för roll? Å vad säger det om Bajen?Kan det t o m vara så att det är det som gör Bajen unikt, att vi accepterar alla typer av människor och inte gör oss ”lustiga” på deras bekostnad?Fundera gärna lite på det. Jag tror du kommer att sätta garvet i halsen. Jag hoppas verkligen det…mvhvon_oben

  Gilla

 3. Jag råkar ha lite mer insyn än de flesta i AIKs omtalade web-satsning och det projektet har inte blivit en krona dyrare än vad som offererades. Men det är väl enkelt att skylla på;)/Flugan på väggen

  Gilla

 4. // von_oben Hej där uppe, på den moraliska kommandohöjden…Det var en kvalitativ betraktelse (”skabbigaste”) snarare än en kvantitativ (”flest”). Som sådan är den högst subjektiv och därmed helt oberoende av ditt medgillande.Visst kan jag tänka mig att bajen välkommnar <>”alla sorters människor”<>. En ledande fråga: <>Hur mycket tjänar bajen per år genom att sälja alkohol till bl.a. <>”alla sorters människor”<>?<>Varför göra sig lustig över folk när man kan profitera på dem…?Det är mycket mer humant så. Förövrigt såg jag flera personer som bokstavligt talat inte kunde stå på sina egna ben därför att de var så fulla, är det en normal syn på en bajenmatch eller tillskrivs det fredagsfyllan?

  Gilla

 5. Problemet som jag ser är att AIK Fotboll har alldeles för många kostnadsposter som ses som på långsikt ska generera nytta och/eller avkastning. Man försöker helt enkelt göra för mycket för snabbt vilket har lätt till denna kostnadsutveckling. Jag har försökt bilda mig en uppfattning baserat på senaste rapporterna vad dessa delar kostar netto per helår.– Väsbysamarbetet (4-5 Mkr)– Scouting (Wesström & Argentinaspåret) (2-3 Mkr)– Damlaget (~2 Mkr)– AIK-Stilen (??? tkr)– AIK Media (3-4 Mkr)– Restaurang Råsunda AB (2 Mkr)– AIKfotboll.se (3 Mkr)– Nya chefer inom information och affärsutveckling (~2 Mkr)– Terrace AB (~1 Mkr)– Vidareutveckling av webshopar (Terrace.se & AIKshop.se) (??? tkr)Det är poster om totalt 20 Mkr.Självfallet ingår en del av kostnaderna i en stor allsvensk klubbs normala verksamhet (ex. scouting) men AIK har helt klart varit alltför ambigösa. Nu behöver den nya ekonomidirektören tillsammans med övriga i ledningen se över projekten och kostnaderna.

  Gilla

 6. // FelixEller för att citera Charlie Granfelt:<>”- Anledningen till varför vi valt att satsa på utvecklingsprojekt är för att skapa en jämnare intäktsström framöver, som inte är lika avhängig av de sportsliga resultaten som våra övriga intäkter. Dessvärre är det ju så att utvecklingsprojekt kostar en del pengar innan de börjar generera intäkter.”<>Känns lite som att det är att skratta på fel ställe i pjäsen att påstå att intäktsutvecklande och kostandsbesparande projekt är ett problem i AIK. I förhållande till vissa kostnadsposter i kärnverksamheten framstår dessa som långt mer berättigande…*host*Mats Rubarth*host*Nej, jag ser ett större problem i att chefen för kärnverksamheten, trots kraftigt ökade resurser, får ut en allt sämre avkastning.

  Gilla

 7. //AdamJag vänder mig inte mot ledningens mål och ambitioner i sig utan mot att de verkar vilja göra allt på en gång. Det har inneburit att bolaget inte ens är lönsamt trots att det gör rekord på intäktssidan. Jag hade hellre sett att ledningen försökt att prioritera bland projekten (förslagsvis skjuta upp aikfotboll.se) för att inte sitta med alltför många projekt samtidigt vars framtida lönsamhet än så länge är osäkra. Många av satsningarna är var för sig smarta och rentav nödvändiga. AIK Stilen och en informationschef kan förhoppningsvis minska det negativa riskpermium som hämmar intäkterna från marknadssidan.Personligen känns det svårt att se när och hur den nya plattformen tillsammans med AIK Media skulle kunna generera positiva kassaflöden. Än så länge har de knappt ens lyckats generera någon ”goodwill” bland supportrarna (snarare tvärt om). Vad gäller Terrace är det ett koncept som jag tror på. Tyvärr kommer aldrig att leverera något mångmiljonresultat, då det kommer att bli svårt att få den avknoppning som krävs för att bli så pass lönsamt. Däremot kan det på sikt kanske nå upp i resultat som är jämförbart med AIK Merchandise dvs ~0,5 Mkr.

  Gilla

 8. Du har ju en poäng där FelixMen var ska man skära?Restaurangen går back 2 msek per år, men samtidigt kanske den skapar värde till samarbetspartners och bidrar till de ökade marknadsintäkterna, vad vet jag. Sälja driften?Likaså webbprojektet. AIK har kanske använt det i försäljningsprocessen gentemot sponsorer inför iår där man prisat in plattformens funktionalitet och exponering. Kan kanske vara billigare att inte utveckla mer. Allt hittills blir sunk cost.The Terrace, jag vet inte. Dyrt läge, begränad målgrupp, låg bruttomarginal. Kanske en exit genom försäljning av konceptet/varumärket skulle kunna räknas hem. Kan eventuellt passa in i RNBs portfölj? Cash flow in!Sedan kan man ju ifrågasätta alla investeringar med tanke på det negativa kassaflödet från rörelsen det senaste 1.5 året. Det egna kapitalet tycker jag var alldeles för litet från början för att kunna svälja allt och klubben var dessutom ganska långt från sina sportsliga mål som ju även det kräver investeringar. – kärnverksamheten.Som du skriver stressat och dåligt tajmat.The good news är att en väldigt liten del av tillgångarna och därmed risken är finansierat med (räntebärande) skulder. (det mesta av skulderna är ju riskfria avsättningar) The bad news är att det nu finns en risk att hamna i en negativ spiral ifall publiken sviker i höst. Det går fort utför. Derbyt är därför en grymt viktig match för AIK, inte bara resultatmässigt. Vid en förlust riskerar luften att gå lite ur inför senhösten.

  Gilla

 9. Ta det lugnt med spiten ikväll, gubbar. AIK behöver er närvaro på Måndag, så se till att nyktra till innan dess…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s