Helsingborg IF – högre risk inför 2010

Även Helsingborg har i dagarnac släppt sitt bokslut. Klubben är intressant eftersom man ständigt balanserar på en skör tråd där utrymmet till misstag inte är särskilt stort.

När jag för ett år sedan skrev om Helsingborgs bokslut från 2008 fanns det bland annat två frågeställningar.
– Hur skulle klubben, med tanke på kontraktsläget, klara av att finansiera 2010 års trupp.
– Skulle sportsliga motgångar med lägre intäkter som följd, med bakgrund av den svaga finansiella hälsan, tvinga fram spelarförsäljningar.

Den första frågan lyckades man rulla runt tack vare ett utökat utbud av spelare på marknaden. Vi måste dock komma ihåg att det större utbudet även når klubbens allsvenska konkurrenter. Även om de nominella beloppen i kontrakten idag upplevs som lägre så förväntas effekten på den nedersta raden förbli oförändrad.

Den andra frågan är än så länge obesvarad och har rullat vidare till framtiden.

Resultatet
Klubben kommunicerade ett sparpaket inför 2009. Vi kan även se att kostnaderna har minskat. Tyvärr har intäkterna minskat än mer. Marknadssidan backar med hela 7 miljoner, från 30m till 23m. Klubbledningen väljer den enkla vägen och skyller på lågkonjunktur. Jag köper det inte helt och hållet eftersom vi sett allsvenska klubbar som har ökat i denna intäktskälla. Ett tapp på nästan 25% är brutalt och min spontana känsla säger är det döljer sig något mer än enbart konjunktureffekter och resultatpremier bakom. Noterar även att kostnaderna för marknadsaktiviteter hade ökat från året innan. Täckningsbidraget från sponsor & marknad blev således ännu sämre än 7 miljoner.

Allt som allt minskade omsättningen exklusive spelartransfers från 72.8m till 64.3m och resultatet på den nedersta raden blev minus 6.9 miljoner.

Kassaflödet från rörelsen blev för andra året i rad minus 10 miljoner. Under 2008 vägdes detta upp med spelarförsäljningar till ett värde av 28 miljoner. Under 2009 blev det endast 7 miljoner från avyttrade spelarkontrakt. För att kompensera detta ser vi att klubben per 31/12-2009 bland annat har aktiverat 6.3 miljoner i långfristiga skulder (0 m-2008). Vi pratar om utnyttjande av en checkkredit á 3.3 miljoner samt 3 miljoner i utnyttjande av en kreditfacilitet som klubben förhandlat fram i samband med ett nytt sponsoravtal med Resurs Bank.

Klubben kommunicerar att man tog kostnader av engångskaraktär i samband med uppsägningen av Bosse Nilssons kontrakt. Efter att för tredje året i rad ha ”köpt ut” personal är jag något tveksam till att kunna kalla det för extraordinärt. Till klubbens fördel kan sägas att sign-on för Ardian Gashi kostnadsfördes i sin helhet under 2009. Rent konkret bör den ju fördelas över tre säsonger med start 2010 för ett ge en mer rättvisande bild. Samtidigt kommer ju klubben med största sannolikhet att betala ut sign-on även under 2010. Framför allt om man förväntar sig en viss spelaromsättning.

Skulder
Utöver de ovan nämnda 6.3 miljonerna kvarstår de villkorade kapitaltillskotten fördelade på 15.6 miljoner i skuld till kommunen samt 2 miljoner till bank och kreditinstitut.

Här arbetar Helsingborg, i bästa Real Madrid anda, på att avyttra en inomhushall till kommunen. Likviden från en sådan affär kan stärka soliditeten men de framtida räddningsplankorna blir samtidigt färre.

Dessutom finns det ”dolda” skulder/förpliktelser som härstammar från extern finansiering av spelare. Nya avtal som slutits med finansiären av Erik Edmans kontrakt där säkerheten för ”lånet” till det externt finansierade förvärvet uppges ligga i form av framtida spelarförsäljningar. Under sommaren, i samband med förvärvet av kontraktet med anfallaren Rafael Porcellis (3.3m), slutfördes även avtalet med den tidigare finansiären. Notan, enligt verksamhetsberättelsen, ligger på 20% från framtida realisationsvinster på åtta egna produkter som kommit fram i A-laget. Helsingborgs Dagblad har sin egna lista på vilka spelare det berör.

Förvisso aktiveras ovanstående åtaganden enbart ifall klubben gör realisationsvinster i samband med spelaraffärer men klubbens framtida vinster reduceras i samband med dessa avtal och man minskar därmed spelarförsäljningarnas bidrag till finansieringen av klubbens egna balansräkning. Det behöver inte vara något större problem ifall klubben klarar av att finansiera sin verksamhet genom rörelseresultatet (exkl spelarförsäljningar). För tillfället gör man dock inte det. Lägg därtill att de villkorade kapitaltillskotten enbart kan amorteras genom genererade vinstmedel vilka ju som sagt reduceras enligt ovan.

Fordringar
Klubben har fortfarande en fordran hos Parma i samband med transfern av McDonald Mariga. Denna är enligt verksamhetsberättelsen inte enligt plan. Finns det en risk för kreditförluster? Jag misstänker att denna fordran inte är den enda skulden på den italienska klubbens balansräkning. Och hur många fordringar har Parma utestående hos andra klubbar? Men kanske löser det sig på samma sätt som det gjorde med pengarna för Razak Omotoyossi. Och har man tur så ramlar det ytterligare in ett par miljoner från vidareförsäljnigen till Inter.

Status

Ett balansräkning ger oss en ögonblicksbild per den sista dagen under bokslutsåret. Det intressanta är att försöka ställa balansposterna i relation med varandra över en längre tidsperiod. Vi kan konstatera att klubbens finansiella status har försvagats än mer under 2009. Balanslikviditeten är oförändrad jämfört med 2008, 0.9. Här har man dock tillfört medel från krediter som klassas som långfristiga. Det påverkar soliditeten negativt som går från 18% ner till knappa 7%. Den finansiella risken har således ökat.

En klubbs ekonomi består av ytterligare nyckeltal, nyckeltal som inte syns i balansräkningen, det vill säga talang i relation till konkurrenternas dito. Här finns även en stor del av klubbens affärsrisk som kan definieras i form av den allsvenska konkurrensbalansen.

Det blir svårt att mäta förändringen vad gäller detta eftersom bedömningen blir subjektiv. För att approximera skulle vi kunna fråga spelmarknaden om vad den förväntade sig av Helsingborgs talang inför 2009 samt vad som är inprisat inför 2010 års säsong.

Ska vi försöka summera det hela så kan vi med stor säkerhet anta att klubben under 2009 har förlorat marknadsandelar i toppskiktet av ligan. Det betyder att resurserna som genereras från den egna rörelsen i relation till klubbens konkurrenter har blivit mindre. Något man försöker att kompensera genom ökad leverage. En inte helt riskfri strategi. Om utrymmet för strategiska misstag inför 2009 upplevdes som små är det inför 2010 än mindre.

För att ekvationen ska gå ihop måste klubben börja överträffa förväntningarna. Något man inte lyckades med under föregående år. Conny Karlsson är den som sitter på nyckeln till klubbens ekonomi. De löpande intäkterna måste börja öka igen, de får definitivt inte sjunka ytterligare. Det senare skulle kunna vara förödande. Det är därför förståeligt att man, med till buds alla stående medel, försöker vara med i toppen.

Klubben kommunicerar ett budgeterat driftöverskott under 2010 på 2 miljoner. Frågan är hur trovärdigt det är? Man räknade med en ekonomi i balans under 2009 och så sent som i november flaggade man för ett resultat runt noll. Resultat vs prognos säger oss att det finns en del inte helt besvarade frågetecken.

27 reaktioner till “Helsingborg IF – högre risk inför 2010

 1. Det blir intressant att se om Conny besitter tillräcklig kompetens för sin roll.

  Jag är intresserad av jämförelsen ”Manager” vs. Tränare + Sportchef.

  fördelar/nackdelar, såväl ekonomiskt som sportsligt? Vore ett intressant ämne för ett framtida inlägg..

  Man spar in på en tjänst med en konsolidering, men klarar verkligen våra folkrörelse-förbund-utbildade tränare av ett sådant ansvar och besitter de tillräcklig kompetens?

  Vad är dina tankar?

  Mvh

  Bianconero

  Gilla

 2. Helsingborg har en intressant ungdsomssatsning som antagligen har lyckats p.g.a. ekonomin att inte kunnat investera i utomstående talang.

  Blev inte Rasmus Jönsson hyllad, intressant investering… låter nästan lite som när Göteborg gjorde en spelarpott där man kunde köpa in sig på vissa talanger.

  Kanske de kan utfärda en JUNK BOND på Rasmus Jönsson…

  Allvarligt å andra sidan: Allsvenskan 2010 kommar handla mycket om ekonomin (från oss ekonomer) som ni tidigare skrev OH om Malmö ”måste” de också leverera iår, det betyder nästan att vi har 5 lag som har målsättning och indirekt budgetering (sportsliga framgångar höjer revenuen) att komma top 3, AIK, MFF, HIF, Elfsborg och IFK…
  Vad händer om några av dessa sviktar kan bli ett intressant ekonomiskt. Elfsborg iförsig med starka sponsorer bakom sig men ändå pratar vi om en stenhård förväntad konkurrens om topplaceringarna i Allsvenskan 2010! Ska bli intressant att följa

  MR H

  Gilla

 3. Som sagt, ett i raden av kanoninlägg. Jag nominerade bloggen till omröstningen på Sv. Fans (antar att jag inte var ensam om det), den kom inte ens med, istället var det det vanliga gänget tröttmössor som gjorde upp om titeln årets bloggare. Av fans för fans…
  Robert – Tigerrandigt

  Gilla

 4. Svaret ligger i att Pöbeln inte förstår sig på bloggen… OH till ordf. i SVFF! Så kanske vi för en gångs skull får ett rätt taget ekonomiskt beslut…

  Gilla

 5. Ähhh, jävla skitblogg…

  Skämt åsido, bra jobbat. Polska do boju!

  Det tråkiga är ju att man kommer snacka om exakt samma problem om ett år, även om Bosse och hans PR-byrå säkert kommer med både det ena och det andra kosmetiska förslaget. Lite som ”Länge leve Bernie” om ni minns den storfilmen…

  Gilla

 6. För kanske femtielfte gången har jag haft användning av denna välskrivna blogg. Numera anser jag att jag kan grunderna i HIFs ekonomiska rapport.

  Heja OH, heja gnaget

  Gilla

 7. Sign on bonus måste enligt Svff regler bokföras direkt, till skillnad från övergångsummor som kan skrivas av under kontraktsperioden.

  Gilla

 8. Det är ju lite småsjukt att så är fallet i så fall eftersom det är en del av övergångssumman, men det har inte SVFF fattat än…

  Gilla

 9. Som ordet antyder, är sign-on bonusen en ersättning för att man skriver på kontraktet och inte en förskottsbetald lön. Alltså är motprestationen redan genomförd då den betalas och bör alltså kostnadsföras direkt. Det vore rent skattemässigt fantastiskt att kunna betala löner idag och redovisa dem senare när det passar enligt något godtyckligt förfarande, men icke sa nicke…

  Gilla

 10. Njäe, den hårfina skillnaden ligger i om det är lön, som av princip ska tas upp när den betalas, och ”den andra delen” som är kostnaden för att förvärva den immateriella tillgången som spelarrättigheten är.

  SvFF är i vilket fall inte en normgivande organisation gällande god redovisningssed, så deras rekomendationer ska ju inte betraktas som någon sanning. Skulle de allsvenska klubbarnas revisorer haft avvikande uppfattningar så skulle det hela redan uppmärksammats…eller?

  Gilla

 11. Är det två olika ”Adam” som debatterar nu? Det känns nämligen som att Adam och Adam debatterar emot varandra.

  /Flugan på väggen

  Gilla

 12. Nej, du kan vara lugn, det är samma Adam som tycker samma saker.

  Alltså, det jag menar är att dels att SvFF rekomendationer är korrekta i sak men att det är inte SvFF som bestämmer hur saker och ting ska redovisas, det är ”god redovisningssed” som avgör det och om det här sättet att redovisa vore felaktigt så skulle rimligtvis vi kunna läsa revisorernas invändningar mot detta förfarande vid det här laget. Det är inte mer dramatiskt än så med andra ord…

  Gilla

 13. Jag håller inte riktigt med.
  Nu är ju ”god redovisningssed” ett begrepp som ofta definieras ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga”.

  Ur ett skatteperspektiv betyder det inte så mkt (förutom skatten på klubbens periodiserade vinst). Spelaren betalar skatt baserat på sign-on utbetalningen och klubben betalar skatt och sociala baserat på hela utbetalningen.
  Själva periodiseringen är isolerad från ovan.

  Enligt matchningsprincipen så bör kostnader matcha intäkter. Det gör de ju inte i detta fall. Sign-on är en ju kostnad som i de allra flesta fall inte matchas av intäkter under period ett.

  Faktiskt så periodiserar åtminstonde 1/4 av Euorpas klubbar sign-on över en längre tidsperiod. Så nog skulle man kunna göra det även i allsvenskan och få det godkänt av revisorerna. (förmodligen skulle dock SvFF tvångsdegradera om det handlade om elitlicensens vara eller icke vara, lex Örebro)

  Så varför gör inte fler klubbar det?
  Kanske…

  – De tycker att det är viktigt.
  – De slipper visa hur mkt de betalar i sign-on
  – De vill inte öka sina periodiserade vinster och därmed betala skatt och på så sätt försämra sin konkurrenskraft.

  Finns säkert fler anledningar.

  Gilla

 14. ”25% benchmarken” finns på sid 55. Under ”OH-länken” ovan.

  På sidan 46 kan vi se att allsvenskabn inte längre är europas till intäkter jämnaste liga. Vi ser dock att den blivit jämmnare (från 1.9 till 1.8) och att median har ökat från 3.5 till 3.9 under 2008.

  Gilla

 15. Så kanske 3/4 av klubbarna i Europa gör inte det. Det understryker din punkt 1 om att det INTE (det är väl det du menar?) är en viktig fråga för de flesta klubbarna. Ett större problem om huruvida det är en bonus eller ett löneförskott är ju att olika klubbar följer olika redovisningsprinciper, kanske rent av i samma land. Särskilt då UEFA ska införa något ”financial fair play”-tjafs och SvFF:s elitlicens är ett mysterium för oss alla. Vad är ”rätt” och vem ska bestämma det?

  Några rekomendationer OH?

  Gilla

 16. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601077&sid=aPISStJP4fJo

  såg att du redan länkat OH,

  men för en gångs skull till skillnad från svenska medier låter de en expert uttala sig om det:

  “It doesn’t matter how indebted the clubs are, what matters is their capacity to service the debt,” Stefan Szymanski

  När ska folk förstå att fotboll är business som alla andra typer av företag och företag är idag belånade mer eller mindre!

  Gilla

 17. När Klas Eklund säger att extra ordinär talang inte premieras är något fel… Marknaden är som den är, och det är företagen som bestämmer och ”flyktig” personal likt fotbolls spelare har alltid god möjlighet i en marknad att tjäna en hacka.

  Anställer man någon som ger X output kommer andra att locka samma output med samma lön… W=MPL*MR enkelt räknat!

  Gilla

 18. menade så klart ”inte” 🙂
  Just nu tom på rekommendationer. Som du skrivit tidigare, saknas än så änge problemformulering.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s