Svällande balansräkningar och minskade intäkter – blåser de allsvenska klubbarna upp en bubbla?‏

Lite här och var rapporteras om att allsvenskan under de första 14 omgångarna förlorat 40 miljoner i intäkter från matchdagen jämfört med föregående år (2009). Håller efterfrågeminskningen i sig pratar vi om ungefär 80 miljoner i lägre intäkter för helåret. Det är en nedgång motsvarande 30% för intäktsklassen matchdag vilket ger en total intäktsminskning på 8% givet att reklam&sponsring samt centrala avtalet förblir oförändrade.

I helgen roade jag mig lite med att snabbt skumma igenom SvFF:s rapport av de allsvenska klubbarnas ekonomier för 2009 och det slog mig att samtidigt som produktiviteten minskar så har, paradoxalt nog, de allsvenska klubbarnas balansräkningar svällt rejält under 2009. Ökningen i balansomslutningen är betydligt större än ökningen i det egna kapitalet vilket indikerar på att klubbarna har ökat sina åtaganden gentemot sina fordringsägare. Den största ökningen står Kalmar FF för vars koncernbalansräkning har ökat med bland annat de 200 miljoner som klubben har lånat till sitt arenabygge.

Figur1 – visar de allsvenska klubbarnas ackumulerade egna kapital samt balansomslutning.

Det som dock är mest iögonfallande är dock den stora uppvärderingen av det bokförda värdet för de allsvenska klubbarnas spelartrupper (figur 3). Vi ser att klubbarna under 2009 balanserade dubbelt så mycket spelarförvärv på balansräkningen än året innan. Värdet på den immateriella tillgången ”balanserade utgifter för spelarkontrakt” ökade med hela 50%, från 107 miljoner till 160 miljoner vilket motsvarar de allsvenska klubbarnas ökning i det egna kapitalet under 2009. Men har verkligen de allsvenska klubbarna investerat så pass mycket mer pengar i talang eller är det bokföringstekniska tricks?

En del av ökningen är naturlig eftersom de allsvenska klubbarna är nettoexportörer av talang. Malmö och IFK Göteborg har avyttrat en hel del spelare (med ett lägre bokfört värde kvar) och ersatt dessa genom att köpa loss kontrakterade spelare från andra klubbar (27.7m MFF; 14m IFKG). Även Hammarby Fotboll sålde spelare där klubbens bidrag från denna intäktskälla var 19 miljoner. 10.8m av dessa återinvesterades i nya spelarkontrakt vilket innebar att det bokförda värdet för spelarkontrakt ökade från 9.9 miljoner till 14.2m. Synnerligen misslyckade investeringar eftersom spelartruppens marknadsvärde har minskat uppemot 20 miljoner i och med degraderingen till superettan. Med marknadsvärde menar jag de intäkter som spelartruppen de facto producerar och inte någon subjektiv värdering. Andrahandsvärdet är ju noll fram till ett konkret bud på en spelare är lagt.

Intressant är Djurgårdens förändring från 0 kr till 20.9 miljoner. Efter 2008 uppgick klubbens egna kapital till 1 miljon. Efter en förlust på 16.5 miljoner under 2009 har klubben fått bail-out och kunnat skriva upp det egna kapitalet till 12.9 miljoner. Ett kapitaltillskott på närmare 30 miljoner. Var det så att en del av kapitaltillskottet skedde genom att man skrev över immateriella tillgångar från andra bolag? Det är oklart.

GAIS är ett annat intressant exempel. Enligt rapporten har de immateriella tillgångarna ökat från 7.1 till 17.5 miljoner. Under 2009 aktiverade klubben så mycket som 18.7 miljoner i immateriella anläggningstillgångar på balansräkningen. Det skulle betyda att klubben under året förvärvade spelarkontrakt från andra klubbar för nästan 19 miljoner.

– Är det troligt?

– För vilka pengar då i så fall?

– Eller är det ett resultat av kreativ bokföring?

– Kanske en aktivering av spelarlöner på balansräkningen i syfte att under ett ekonomiskt tufft år klara elitlicens-kravet ”positivt eget kapital”?

Oklart.

Samtidigt som det egna kapitalet minskat från 8.2 miljoner till 2 har balansomslutningen i det närmaste fördubblats. Och i och med det har naturligtvis leverage ratio (debt-to-equity) skjutit i höjden. Det är därför ganska logiskt att klubben, sedan ett tag tillbaka, desperat försöker realisera Wandersons kontrakt.

(Klicka på bilden för bättre upplösning)
Figur 2 – visar hur GAIS balansräkning har svällt upp som en balong under det senaste året. Leverage ratio (debt-to-equity) har ökat dramatiskt från 1.7 till 14.7 vilket är ganska exakt tre gånger så högt som motsvarande nyckeltal vid samma tidpunkt för det runt om i stugorna så hårt kritiserade AIK Fotboll. GAIS immateriella tillgångar motsvarar numera ca 50% av klubbens årliga löpande intäkter. Kapitalomsättningshastigheten sjunker därmed drastiskt och klubben kan förväntas behöva realisera tillgångar i en snabbare takt än tidigare. En degradering skulle, med tanke på den högt värderade truppen, innebära ett hårt slag mot GAIS egna kapital. Balanslikviditeten (omsättningstillgångar inkl kassa/kortfrisiska skulder) har sjunkit från 0.9 i bokslutet för 2008 till mycket låga 0.3 i samband med det senaste bokslutet. Klubben var därmed vid årsskiftet varken solid eller likvid och tillsammans allsvenskans femte högsta löner/omsättning-ratio (77%; sid 15 i svff:s rapport) måste risken i verksamheten betraktas som oroväckande hög.

Avslutningsvis kan man fråga sig ifall den kraftigt ökade värderingen i allsvenskan skulle kunna vara tecken på en tillgångsbubbla? För att få ett svar på det behöver man titta på klubbarna individuellt efter och bedöma dem efter sina respektive förutsättningar. Bortsett från den höga risken i GAIS, finns det inga större tecken på en bubbla, än så länge. Även om efterfrågan på den allsvenska produkten försätter att minska så överstiger snittet av de tre senaste årens spelarförsäljningar (figur 4) det bokförda värdet på spelartrupperna. Riskerna har dock ökat i och med den minskade efterfrågan på produkten allsvenskan och det finns naturligtvis klubbar som kommer att känna av det och brottas med en del utmaningar.

Det finns också en obesvarad fråga vad gäller klubbar med lågt bokförda spelartrupper. Vissa av dessa har redan sålt framtida intäkter från framtida spelarförsäljningar till externa finansiärer. Ska man ta hänsyn till dessa risker i tider som dessa?

——————————————————————Figur 3, saxat från svenskfotboll.se

Figur 4, saxat från svenskfotboll.se


15 reaktioner till “Svällande balansräkningar och minskade intäkter – blåser de allsvenska klubbarna upp en bubbla?‏

 1. Mycket intressant inlägg. Spännande att se hur GAIS kommer agera i sommar med denna information given, speciellt med tanke på att deras sportsliga resultat har varit över förväntan.

  Ska själv kasta mig in i dokumenten nu.

  Gilla

 2. Intressant. Finns det någon sammanställning över återstående kontraktstid för de olika klubbarna?

  Jag antar att det kan vara en av anledningarna till skillnaderna mellan lagen vad gäller spelarkapitalet.

  Gilla

 3. Hur påverkar förlängda kontrakt det bokföringsmässiga värdet på spelaren?

  Fortsätter han vara avskriven och värd 0 kr eller blir han värd något igen?

  /Flugan på väggen

  Gilla

 4. Det här med DIF`s plötsliga ekonomiska uppsving beror kanske på att Hennes&Mauritz VD:n lättade på pengarpungen och räddade klubben med sitt 30 miljonersbidrag november´09

  /Jerry

  Gilla

 5. ”Enligt rapporten har de immateriella tillgångarna ökat från 7.1 till 17.5 miljoner. Med tanke på avskrivningarna skulle det innebära att klubben under 2009 förvärvade spelarkontrakt för uppemot 15 miljoner.”

  I årsredovisningen uppges inköp för 18,7m i jämförelse med 6,4 föregående år. GAIS har förlängt flera kontrakt under året. Dessutom så försvann även Mattias Lindström först efter årskiftet.

  Men GAIS har samtidigt den osunda vanan att samla på sig kontrakt med på kort sikt billiga chansvärvningar som sedan blir föga mer än komplementspelare, med en hårt belastad lönebudget som följd. Lönekostnaderna steg med ungefär 3,5m för 2009 jmf med 2008 och då fick ändå inte en del av dessa lön hela året, flera är utlånade för att försöka minska kostnaderna och så vidare.

  Gilla

 6. 18.7 miljoner, shit. Med andra ord ser det ut som att man har kapitaliserat (aktiverat på balansräkningen) lönekostnader.

  För inte har man köpt loss spelarkontrakt från andra klubbar för totalt 18.7m under 2009?

  Förbundets rekommendationer är ju att man endast aktiverar transfersummor på externt (från andra klubbar) förvärvade kontrakt. Sign-on ska kostnadsföras direkt över resultaträkningen.

  Det har oxå varit marknadspraxis i Sverige. Men jag ser inget formellt fel att kapitalisera sign-on, men det är mao ett trick för att inte få ett negativt eget kapital och därmed behöva hålla med handlingsplaner för att säkra elitlicenskravet ”positivt eget kapital” för 2011.

  Gilla

 7. Pja, det står i och för sig att de följt förbundets rekommendationer. Men jag vet faktiskt inte om det går att få ihop den summan på det sättet. Beror la lite på vilket år som nyförvärven under försäsongen bokförts under. Spong, Lindström och tre finanskrisrealiserade-Isländare var la under kontrakt, skulle jag tro. Jag är emellertid ingen revisor eller företagsekonomin och tämligen okunnig i redovisningskonstens subtilare detaljer.

  Men nog är det så att det yttersta gjorts för att undvika risken att hamna i elitlicens-rävsaxen, försäljningen av Pär Ericsson till den lilla satan och även desperationsnivån kring Wanderson gav många gråa hår under december och januari, både i styrelse och bland supportar.

  Det kanske inte blir någon allsvenska nästa år, då alla lagen är tvångsdegraderade till superettan?

  Gilla

 8. Lite intressant genomgång på agentdirekt om ex-allsvenska spelare i VM i Sydafrika. Bara sthlmsklubbarna som har spelare med. Hade Covic gått till en bättre klubb och om Charlie varit frisk hade vi delat första platsen med dif. Funderar på om genomgången säger nåt om sthlmsklubbarnas kapprustning 2001-2010. Det går liksom ett gäng Nhlekos på en spelare som Charlie och i slutändan har det för samtliga klubbar kostat mer än vad det smakar med alla dessa ”legoknektar”. Dock, samtliga klubbar har med VM-spelarna fått in spetskomptetens (Tony G vokabulär på den…) vi annars gått miste om men ser man till framgångar har det kortsiktigt varit hyfsat lyckat (5 guld till sthlm under denna period) medan intäkterna långsiktigt inte alls motsvarat framgångarna.

  Vad jag vill komma till är förutsättningarna att bygga en stabil klubb och förening i framtiden. Slänger man ett snabbt öga på dif och gnaget idag kör de fortfarande till stor del på samma strategi med hjälp av riskkapital och luftslott vilket återigen skapar stora hål i plånboken. Vi har själva gett oss in på detta spår och får idag betala mycket dyrt för detta. För samtliga klubbar hävdar man att arenafrågan är det absolut viktigaste just nu för att öka intäkterna än mer och kunna fortsätta på samma spår. Jag undrar om man inte från bajens håll ska akta sig för att åka med i samma race igen. Det vill säga att satsa resurserna på att bygga upp en stark förening, ett solitt bolag där spelare främst hämtas från den egna talangutvecklingen och scoutingen. I mycket få fall bör RK användas för att spetsa till truppen. Där tror jag man långsiktigt bygger en stabil grund som vi kan vila på. Vad gäller arenafrågan från vår synvinkel ska den ämnas till att öka våra intäkter men inte pga att vi ska värva nya legoknektar utan för att skapa en grund som innebär att vi aldrig mer hamnar där vi är nu!

  que?

  Gilla

 9. Om man pottar alla lag i VM efter lönen de har tror ni att man fàr samma resultat som i liga spelet à nämligen väldig hygglig korrelation?

  Gilla

 10. Måste vara ett missförstånd, man ska ju tjäna så mkt pengar på att äga sin egna arena. Skämt å sido, riskerna var höga, det visste vi. Även om uppsidan är hög kan är nersidan naturligtvis det oxå.

  http://bit.ly/cAi4SS
  Nyfiken på hur mkt ”experterna” fakturerade för fejjan idén? Stor humor.

  Men här kommer i alla fall lite goda nyheter för fotbollen:
  http://bit.ly/cLSGbR

  Ett fåtal klubbar vill monopolisera bort resten. En jätteöppning för fotbollsklubbar där det redan idag finns en definerad hockeymarknad som man får ett gyllene tillfälle att plocka marknadsandelar på.
  t.ex Gefle vs Brynäs, GIF vs Timår osv.

  Bara man inte genomför dumheterna om minskningen av allsvenskan så finns det en framtid. Det kräver sina åtgärder dock.

  Gilla

 11. ”Efter två dagars möten presenterade i dag Svensk Elitfotboll (SEF) en punkt som ska prioriteras i höst.” … jisses.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s