Real Madrid – en skuldbubbla på väg att spricka?

Under de senaste dagarna har Real Madrids finanser ännu en gång hamnat på löpsedlarna. Den allmänna visdomen är att klubben – om så krävs – kan antas att bli räddad av den spanska huvudstaden. Jag blev nyfiken och har funderat om ledningen i Real Madrid därmed medvetet tar för stora risker. Moral Hazard. 

Jag började med att leta upp Real Madrids senaste årsredovisning. Det fanns en färsk sådan. För säsongen 2012/13. På spanska. Men det spelar inger roll. En balansräkning är en balansräkning. Det var ganska enkelt att få en bild över hur Real Madrids verksamhet är finansierad. En balansräkning består som ni kanske känner till av två delar. På ena sidan finns företagets tillgångar. På den andra sidan hur tillgångarna är finansierade: skulder och eget kapital. Per den 30 juni 2013 uppgick Real Madrids tillgångar till €852 miljoner varav €614 miljoner är anläggningstillgångar där arenans bokförda värde var €309 miljoner och spelarkontrakten var värderade till €267 miljoner. 

Real Madrid balansräkning (klicka på bilden för högre upplösning)

Vi kan också se Real Madrid har fordringar på till andra klubbar sålda spelare och som förfaller om mer än ett år. Dess fordringar uppgår till €8.7 miljoner. Real Madrids omsättningstillgångar uppgår till €238 miljoner där kassan är det största enskilda tillgången med sina €155 miljoner. En annan stor post är fordringar på sålda spelarkontrakt. Omsättningstillgångarna är bland annat fordringar förfaller inom 12 månader. Om alla betalar sina räkningar kan Real Madrid räkna med dessa pengar. 

På den andra sidan ser vi hur tillgångarna är finansierade. Det egna kapitalet uppgick per den sista juni till knappt €320 miljoner. Skulderna till totalt €540 miljoner varav €202 miljoner är långfristiga. Det vill säga de förfaller om mer än ett år. Det betyder att €338 miljoner i skulder förfaller inom 12 månader. 

Den som är observant nog ser ganska snabbt att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Med ganska exakt €100 miljoner. Real Madrid kommer med andra ord behöva betala ut mer pengar inom ett år än vad som enligt balansräkningen kommer att finnas tillgängligt. Det så kallade rörelsekapitalet är alltså negativt, minus €100 miljoner. Hur går det ihop kan man fråga sig? 

Det finns olika sätt att finansiera det underskottet. Ett är att avyttra anläggningstillgångar, till exempel spelarkontrakt och på så sätt få in likvida medel. Ett annat sätt är att öka de långfristiga skulderna. Ersätta skulder med nya skulder som förfaller längre fram i tiden. Ett tredje sätt är att rörelsen levererar tillräckligt stor vinst så att den löpande vinsten täcker underskottet i rörelsekapitalet.

Real Madrid resultaträkning (klicka på bilden för högre upplösning)

Om vi tittar på Real Madrids resultaträkning så kan vi se att klubben under den förra säsongen omsatte €520 miljoner. På den nedersta raden fanns det €36.9 miljoner efter skatt. I resultaträkningen finns det en hel del bokslutsposter som inte är utbetalningar, t.ex. avskrivningar. Det är därför mer intressant att göra en kassaflödesanalys. Den delar man upp i rörelseresultatet, hur mycket pengar som går åt för investeringar samt om det har varit några nya lån eller amorteringar under året – finansieringsverksamheten. 

Real Madrids rörelseresultat före avskrivningar, ränta och skatt uppgick under den förra säsongen till €131.8 miljoner. Man hade en positiv förändring i rörelsekapitalet (om ni inte vet vad det betyder så finns det beskrivet i detta blogginlägg, fjärde o femte stycket). Efter att skatten var betalad hade Real Madrid ett positivt kassaflöde på 140.2 miljoner. 

Nettot av investeringarna var negativt, €79.5 miljoner. Real köpte spelarkontrakt för €65.6 miljoner och andra anläggningstillgångar för €24.2 miljoner. Man sålde spelarkontrakt för €24 miljoner. 

Vi kan också se att Real Madrid amorterade €11.6 miljoner på sin bankskuld som per den 30/6-2013 var nere på €89.6 miljoner. Man amorterade också €6.7 miljoner på övriga långfristiga skulder.

Real Madrid kassaflödesanalys säsongen 2012-13

Real Madrids rörelsevinst var med andra ord så pass stor att kassan ökade från €113 miljoner till €155 miljoner. Trots att klubben nettoinvesterade och amorterade på sina långfristiga skulder. För lite drygt ett år sedan uppgick det negativa rörelsekapitalet till €122 miljoner. Men det var inga problem att finansiera det underskottet. Klubben har ett negativt rörelsekapital av en anledning. Man är en tillräckligt stor kassako och behöver därmed inte röra sig med ett positivt rörelsekapital. 

Men är det hållbart? Kan rörelseresultatet vara lika starkt också i framtiden? Vilka risker finns? Real Madrid finansierar sin balansräkning till lite mer än 60 procent genom skulder. Soliditeten är inte större än 36 procent. Det är en förhållandevis hög finansiell risk. Klubben är beroende av det starka kassaflödet från sin verksamhet. Är det rimligt att Real kan fortsätta att leverera tillräckligt stora vinster? Följande figur visar hur klubbens intäkter samt EBITDA har utvecklats under de senaste 11 åren. Vi ser en tydlig positiv trend. 

Real Madrid Intäkter & EBITDA (rörelsevinst före amorteringar, skatt och räntekostnader)

Man brukar säga att ju lägre affärsrisk ett företag har desto högre finansiell risk kan man bära. En ökad affärsrisken påverkar generellt företagens rörelseresultat negativt. Ju högre affärsrisk man exponeras mot desto mer volatilt brukar resultatet bli. Affärsrisken beror ofta vilken bransch man verkar inom, hur pass stor konkurrensen är och hur verksamheten är utformad. Inom fotbollen är konkurrensen mycket hög. Vi ser det mycket tydligt på lägre nivå, till exempel i allsvenskan där klubbarnas ekonomiska resultat beter sig som en jo-jo från år till år. 

Real Madrid befinner sig i toppen av fotbollspyramiden. Klubbens affärsmodell går ut på att ha de bästa och mest kända spelarna i världen. Reals €520 miljoner i intäkter är de största inom fotbollsindustrin. Det betyder att det är ytterst få klubbar som kan komma att konkurrera om de största namnen på transfermarknaden. Klubben har en möjlighet att rekrytera de bästa spelarna och betala ett pris som man själv kan hantera men få andra klubbar klarar av att erbjuda. 

Den enskilt största risken för Real Madrid borde med andra ord vara att fler klubbar skulle nå upp i lika stora intäktsnivåer alternativt att fler miljardärer skulle ta över mindre klubbar och förse dem med pengar. T.ex. Manchester City och PSG. 

Men denna risk verkar snarare bli mindre. I alla fall om Uefa håller vad man har lovat angående Financial Fair Play. Då borde det finnas utrymme att kunna öka den finansiella risken lite till. Och öka storleken på balansräkningen med hjälp av skulder.

5 reaktioner till “Real Madrid – en skuldbubbla på väg att spricka?

 1. 194,8 M€ i matchdagsintäkter är imponerande, på gränsen till osannolikt. Det ser ut som de får ca 50 M€ från medlemsavgifter och säsongsbiljetter och ca 50 M€ från internationella tävlings- och vänskapsmatcher. Plus nästan 100 M€ till.
  Och då lär det ändå vara ekonomisk kris i Spanien för tillfället.

  Gilla

 2. Den sista meningen säger allt om Uefa FFP:s verkliga syfte.

  ”Den enskilt största risken för Real Madrid borde med andra ord vara att fler klubbar skulle nå upp i lika stora intäktsnivåer alternativt att fler miljardärer skulle ta över mindre klubbar och förse dem med pengar. T.ex. Manchester City och PSG.

  Men denna risk verkar snarare bli mindre. I alla fall om Uefa håller vad man har lovat”

  Gilla

 3. Jag tror nog att Platinis ursprungliga idé var godhjärtad. Men att införa ett så pass omfattande regelverk blir i slutändan väldigt komplext med många särintressen inblandade. Resultatet blir därefter.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s