Elitlicenser för 2019

För ungefär två veckor sedan beviljade Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd elitlicenser för samtliga klubbar i allsvenskan för säsongen 2019. I Superettan har alla klubbar utom Norrby beviljats elitlicens. Behandlingen av Norrby är bordlagt på grund av att föreningen inte uppnådde kriteriet under artikel 3.4 (Medicinsk undersökning).

För att beviljas elitlicens behöver föreningarna uppfylla vissa kriterier inom säkerhet (persomal och organisation), tränarpersonal, administrativ personal, medicinsk undersökning, föreningslokaler, planskötsel samt ekonomi.

När det kommer till de ekonomiska kriterierna så fanns det ett antal föreningar som under 2018 har varit under licensnämndens översyn. I somras sammanställde jag nedan flödesschema där man kunde se i vilken fas av processen respektive förening befann sig i. Nu har jag uppdaterat figuren med de gröna pilarna som visar till vilken nivå respektive förening har nått.

För att kvalificiera sig för gransknings-processen så krävs det att man redovisar ett negativt eget kapitel per den 31 december (år 0).

licens1812

GIF Sundsvall och Landskrona BOIS redovisade med andra ord ett negativt eget kapital per 31 december 2017. Båda föreningarna fick därmed under våren skicka in en handlingsplan som visade hur man skulle återställa det egna kapitalet till noll. Handlingsplanerna bedömdes som realistiska och kommande bokslut avgör nu vilket nästa steg blir för Sundsvall. Landskrona åkte som bekant ut ur Superettan och slipper därmed bevakning fram till man är tillbaka i elitfotbollen.

AFC och Varberg har kommit längre ner för stegen och fick per den sista augusti redovisa ett periodiserat bokslut som alltså visade ett positivt eget kapital. Man var också tvungen att presentera en likviditetsprognos där man garanterar att man kommer att ha tillräcklig likviditet för att kunna fullfölja nästa säsong.

Också här är nästa mätperiod för AFC och Varberg den sista december 2018 och den förening som redovisar ett negativt eget kapital får arbeta sig vidare neråt genom processen.

Idag rapporterade Helsingborgs Dagblad att Helsingborg IF förväntas att gå med 13 miljoner i förlust och därmed ha ett negativt eget kapital per den 31 december 2018 (år 0). Stämmer HD:s uppgifter så går börjar resan högst upp i process-schemat.

Utöver eget kapitalt kriteriet ska varje förening även varje år upfylla ett likviditetskriterie*.

För några veckor sedan kunde vi läsa om AFC:s oreglerade skatteskulder. Regelverket är konstruerat som så att det i praktiken tillåter denna typ av finansiering löpande under året så länge som skulderna är reglerade per 31 augusti.

Hur stor är sannolikheten att någon av klubbarna ska klara av att arbeta sig igenom hela stegen ner till en indragen elitlicens?

För lite drygt fyra år sedan visade Ängelholm att det i det närmaste är omöjligt att få sin elitlicens indragen. Ängelholm saknade likvida medel och det var länge tveksamt huruvida föreningen kunde fullfölja säsongen eller om de skulle hinna gå i konkurs innan de sista omgångarna hade spelats färdigt.

Ängelholm var under bevakning och hade kommit fram till det steg där man visar ett periodiserat bokslut per sista augusti. Problemet var att föreningen saknade medel och hade under i stort sett hela hösten problem att betala löner till spelarna. Under tiden som föreningen bedrev en osäker insamling från allmänheten för att överleva de sista omgångarna, skulle styrelsen lämna en försäkran att föreningen inte saknar ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten under hela nästkommande år. Detta i en tid där man inte ens hade säkerställt innevarande år.

Man skickade in en försäkran som licensnämnden uppenbarligen tyckte var okej eftersom Ängelholm beviljades elitlicens för nästkommande säsong.

En annan anekdot utspelade sig i november 2010 när Örgryte beviljades elitlicens för säsongen 2011. I februari 2011 skickade klubben in en konkursansökan.

Regelverket är ett ex post verktyg som uppenbarligen har sina begränsningar och brister.  Fram till att någon förening eller distrikt börjar driva en förändring så kommer nuvarande regim fortsätta gälla.

Processen och samtliga beslut är på så sätt demokratiska, som Lars Åke Lagrell skulle utrycka det.

————————

*Per den 31 augusti får en förening inte ha några klara och förfallna skulder, inklusive tjänstepensionsbetalningar, till professionell spelare och, i förekommande fall, till klubbdirektör, ekonomichef, medieansvarig, läkare, fysioterapeut, säkerhetsansvarig, SLO-ansvarig, ansvarig för tillträde till arenan, huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-lag eller ungdomsansvarig, och inte heller några klara och förfallna skulder avseende skatt eller arbetsgivaravgift. Förening får inte heller ha någon klar och förfallen skuld på betydande belopp, som inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran, till annan medlemsförening eller utländska klubb avseende spelarövergång. Förening får inte ha en klar och förfallen skuld på betydande belopp till SvFF eller SDF, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar. Att ovan skulder inte föreligger ska styrkas genom ett skriftligt intyg, underskrivet av såväl föreningsstyrelse som föreningens revisor/revisorer. Intyget ska vara Licensnämnden till handa senast den 1 oktober. (En skuld anses vara förfallen när förfallodagen passerats och skulden inte reglerats. En skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med betydande belopp avses sammantaget två prisbasbelopp)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s