Kommer MFF tjäna pengar på restaurang och kiosker?

En av de få saker jag var nyfiken på när Malmö FF släppte sitt bokslut för 2019 var restaurang- och kioskverksamheten som MFF – efter att den alla tidigare år legat ute på entreprenad- tog hem för att driva i egen regi från och med föregående år.

Givet hur MFF brukar redovisa, där det till exempel är omöjligt att komma fram till nettoresultatet av merchandise-verksamheten, misstänkte jag att svaret vare sig skulle bli enkelt att komma fram till eller för den delen vara helt glasklart. Så det blev till att pussla ihop de ledtrådar som fanns i årsredovisningen.

Intäkter under entreprenad-regimen: Hyresintäkterna minskade från 18,0 miljoner kronor till 12,2 miljoner kronor. Enligt verksamhetsberättelsen är anledningen till försämringen att det inte längre utgår någon omsättningshyra från SSP baserad på deras försäljning.

Det rör sig med andra ord om ungefär fem miljoner kronor som MFF behöver tjäna årligen för att inte förlora pengar på att driva restaurang- och kioskverksamheten i egen regi.

I verksamhetsberättelsen skriver MFF att nettoresultatet på restaurang- och kioskområdet har varit blygsamt under 2019, till följd av initiala kostnader och att verksamheten har genomgått en inkörningsperiod. Till Sydsvenska Dagbladet säger man att restaurangverksamheten första året efter övertagande landar på nästan plus minus noll.

Frågan är, är plus minus noll resultatet efter att man inkluderar alternativkostnaden, det vill säga de uteblivna hyresintäkterna från SPP?

Jag läser vidare i årsredovisningen.

Intäkter i egen regi: Event- och konferensintäkter ökade från 0,8 miljoner kronor 2018 till 25,5 miljoner kronor 2019.  MFF skriver att det i all väsentlighet beror på övertagandet av kiosk och restaurangverksamheten. Med andra ord så omsatte restaurang och kioskerna cirka 24 miljoner kronor under 2019, det första året i egen regi.

Kostnader: Borde kunna delas upp i tre kategorier: Investeringar, personalkostnader och övriga kostnader som inkluderar kostnad sålda varor som MFF inte särredovisar.

I verksamhetsberättelsen skriver MFF att övertagandet har föranlett en rad investeringar i stadion: Restaurangen i bottenplanet döptes om till Erics och genomgick under vintern omfattande förändringar invändigt. Även i Restaurang 1910 gjordes förändringar. Serveringsytorna på supportertorget fräschades upp. Ett nytt betalningssystem köptes in till kioskerna och delar av den övriga utrusningen i kioskerna byttes ut. Dessa investeringar har rimligen aktiverats som tillgångar balansräkningen som inventarier, verktyg och installationer för att sedan skrivas av över flera års tid. Avskrivningarna av dessa ökade med lite drygt två miljoner kronor från föregående år men det inkluderar rimligen också den nya hybridgräsplan som man anlade i januari 2019.

När det gäller personal så skriver MFF i sin verksamhetsberättelse att man anställde en chef för den nya verksamheten och inom den nya avdelningen har ansvariga för restaurang, kök och kiosker anställts samt två fast anställda hovmästare. Därutöver hyrs ett stort antal personer in i samband med matcher och evenemang. Personalkostnaderna går att lokalisera i dotterbolaget MFF Event AB som bland annat driver restaurang- och kioskverksamheten. Där har lönerna plus de sociala avgifterna ökat med närmare 15 miljoner kronor, från 4.5 miljoner kronor 2018 till 19 miljoner kronor 2019. Antalet heltidsanställda har gått från 7 personer till 19 och antalet personer som under året fått ersättning från bolaget för arbetsinsatser av varierande storlek gick från 12 stycken till 482.

Övriga kostnaderhar ökat från 25,5 miljoner kronor till 44,5 miljoner kronor. Enligt verksamhetsberättelsen beror ökningen främst på kostnader hänförliga till restaurang- och kioskverksamheten.

Det ser alltså ut som att de cirka 24 miljoner kronor i intäkter från restaurang- och kioskverksamheten i sin helhet kan matchas av ökade kostnader för att driva verksamheten.

En dubbelkoll skulle kunna vara att titta på resultatet i MFF Event AB (som driver stadion) som har gått från en vinst på 1.7 miljoner kronor 2018 till en mindre förlust 2019. Här får vi ha i åtanke att driftkostnaderna för stadion har minskat under 2019 med drygt 4 miljoner kronor, från 23.5 miljoner kronor till 19.1 miljoner vilket ger en positiv effekt i resultatet. Allt annat lika motsvarar med andra ord resultatförsämringen hyres-minskningen på 5.8 miljoner kronor, hyfsat exakt till och med.

Det finns med andra ord stöd för att kunna konstatera att ett nollresultat inte inkluderar alternativkostnaden som den uteblivna hyran från SPP medför.

Stämmer denna slutsats så innebär det att Malmö FF förlorar pengar på att driva restaurang- och kioskverksamheten själva. På kort sikt.

MFF skriver också i sin verksamhetsberättelse att ett fokus-område under 2020 är att efter det första inkörningsåret förbättra det ekonomiska utfallet av driften av restaurang- och kioskverksamheten.

Det kommer man rimligen att lyckas med i takt med att man lär sig kundströmmar och beteenden, förbättring av försäljnings och serveringsprocesser, managering av lagernivåer, bemanning under matchdagar etc.

Frågan är med hur mycket? Det finns flera utmaningar. Kundströmmarna kännetecknas av väldigt korta men mycket intensiva perioder. Under en fotbollsmatch säljer man under cirka en timme före match. Sedan är det en lugn period på 45 minuter för att gå in en rusning i pausen som inte är mycket längre än en kvart. Det kräver att man är välorganiserad och att personalen är trimmad på bästa sätt.

Ett problem är hög personalomsättning. 2019 använde man sig av nästan 500 olika medarbetare. Ett annat problem är att det inte ges särskilt många tillfällen att träna och trimma ihop verksamheten på med tanke på att antalet matcher inte blir fler än 30. Det motsvarar knappt en månad för en restaurang som har öppet varje dag. På den tiden är det svårt att få till en effektiv verksamhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s