Kategori: Hammarby Fotboll

Att lyfta blicken # 2 – Vad säger egentligen driftresultatet?

Då tar vi och försöker reda ut begreppet driftresultat. Och även här måste vi återigen lyfta blicken mot de branschkaraktäristika vilka fotbollsklubbar exponeras mot.

Tre ekonomiforskare har konstaterat den branschspecifika paradoxen: Ju mer pengar fotbollsklubbar (som tävlar i öppna ligor) har att röra sig med desto mindre pengar blir det över.

”In the last decade most clubs in European football leagues have experienced the paradox of rising revenues and declining profits….. This overinvestment problem increases if the discriminatory power of the contest function increases, revenuesharing decreases, and the size of an additional exogenous prize increases. We further show that clubs invest more when they play in an open compared to a closed league. The overinvestment problem within open leagues increases with the revenue differential between leagues.” (hela rapporten här)

På den allsvenska marknaden är dessutom sista meningen högst relevant. Klubbarna i Sverige konkurrerar om samma spelare med sina ekonomiskt starkare konkurrenter i Norge och Danmark där det i det senare fallet dessutom finns en mycket stor skattesubvention.

Så innan alla trycker på ”avgå-knappen” gör er läxa annars blir det alldeles för mycket Platini-nivå på det hela. Hur ser det ut på den allsvenska marknaden och varför?

1. Titta på de marginaler som ligger som benchmark för allsvenskan (fig 2). Det är inte för att jag är synsk som jag skrev detta efter AIK:s fantstiska driftresultat för 2006. Det var för att sannolikheten för att så skulle ske var mycket mycket hög.

”Redan detta år lär klubbens marginaler pressas mot ligans norm i samband med de sportsliga framångarna och de lönekrav dessa bär med sig då spelarna och ledarna numera vet (eller genom sina agenter försöker hävda) sitt värde” – feb 2007

2. Den andra stora aspekten, periodiseringsproblematiken ! Resultatet ger inte alltid en helt rättvis bild av året. Sign-on bonusar kostnadsförs i sin helhet år 1. Och klubbar använder spelarförsäljningslikviden till att värva nya spelare där sign-on nu för tiden är en betydande kostnad. Det slår direkt mot diftresultatet där en betydande del av kontraktets totala lönekostnad hamnar redan år 1. Vilka kostnader vid värvningar kan man tänkas ha haft under året?

3. Hittills har två klubbar gått ut med prognos/kvartalsrapport. Och efter AIK:s Q3 och Hammarbys prognos förstärker det tesen att hela allsvenskan 2008 kommer att redovisa ett större driftunderskott än brukligt mycket beroende på en generell efterfrågeminskning.

4. Titta på respektive klubbs driftresultat i din analys och försök hitta förklaringar till varför sifforna ser ut som de gör. (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) – saxat från ”analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2001-2007

5. Ifall de största konkurrenterna, vilka har högre marknadsandelar, dessutom går back i driften, blir det ganska svårt för Hammarby att vara konkurrenskraftiga sportsligt utan ett driftunderskott. Kan det finnas ett samband mellan tappade marknadsandelar och driftunderskott? Jag tror det. Lösningen ligger i att öka sin marknadsandel och bli marknadsledare eller att samtliga klubbar bestämmer sig för att årligen visa ett positivt rörelsemarginal. Vid det senare riskerar ju den talang som är kvar att försvinna än tidigare till Danmark och Norge.

6. Titta efter eventuella Big-Bath effekter som brukligt dyker upp i samband med VD byten mitt under ett verksamhetsår. Det betyder att man kostnadsför extra mycket innevarande år för att på så sätt kunna visa bättre resultat kommande år. Därmed inte sagt att det behöver vara så i praktiken, men med tanke på det tryck tjänstemän i fotbollsbranschen lever under, är det ingen omöjlighet. Hur som helst. En sådan manöver påverkar inte kassaflödet, utan endast det periodiserade resultatet. Den finansiella statusen i bolaget är densamma vilket som.

Vad gäller övriga klubbar, ett fåtal exempel:
Varför har Kalmar ständigt ett positivt driftresultat? – Kanske därför att man aldrig värvar färdiga ”namn”? – låga sign-on kostnader.

Varför hade IFK Göteborg ett driftminus på 17.5 miljoner 2007? – Kanske därför att Tobias Hysens sign-on var relativt hög?

Varför har Malmö relativt balanserad drift? – Kanske för att deras organisation är billig och underutvecklad vilket speglas genom de sportsliga resultaten post 2004? (här jag spekulerar bara)

Sedan är det ju givetvis så att investeringara i transfer-fee samt sign-on fee förväntas ge resultat på planen och därmed stimulera efterfrågan på produkten samt öka försäljningen. Levererar inte spelarna, är det ju inte riktigt någon budget-issue. Det är snarare en operationell-issue!

Det som vi alla däremot bör vara överens om är att likviden klubbarna får för sina sålda spelare återinvesters i nya där lönekostnaden för dessa spelare ständigt trissas uppåt utan att den reala talangen gör det. Talangen försvinner allt som oftast, alternativt stannar utomlands. Det är en ond spiral. Därför kan ”football-crunch” i slutändan vara ett sundhetstecken.

Lycka till med analysen.

fig2. Allsvenskans rörelseremarginal (”drift”) vs Hammarbys dito
(klicka på bilden för högre upplösning)
datakälla: svenskfotboll.se

"felprissättning"

Marknadsandelar HF AB, sport vs intjäning samt spread däremellan
(Klicka på bilden för bättre upplösning)

Ovan ser vi ”spreaden”*** mellen Hammarby Fotboll AB:s båda marknadsandelar på den marknad bolaget verkar. Vi mäter både marknadsandel i form av driftintäkter* och sportsligt resultat**.

Vi kan konstatera att spreaden mellan dessa två ökat efter 2006. Jag skulle vilja kalla det som en form av ”felprissättning” och sådana korrigeras förr eller senare alltid av marknaden.

Vad gäller 2008 års marknadsandel (intäker) behöver den inte bli katastrofal. Hammarby tjuvade en plats i publikligan, från fjärde till tredje plats. Hela marknaden har med andra ord upplevt en efterfrågeminskning. Är det så att Hammarby Fotboll inte tappat alltför mycket marknadsandel under 2008 innebär det att spreaden 2008 är på historiskt höga nivåer och borde börja minska redan nästa säsong. Den svarta linjen borde röra sig uppåt.

Minskar däremot marknadsandelen (intäker) märkbart för 2008 blir det knepiga år framöver. Då krymper spreaden men den krymper ”åt fel håll” där både den gröna och svarta linjen löper en stor risk att röra sig nedåt.

För snart två år sedan skrevs den första analysen av Hammarbys marknadsandelar. Vi ser idag en del av de konsekvenser de tappade marknadsandelarna förväntades generera.

—————————————————
* (driftintäkter/summa allsvenska driftintäkter)
** (antal inspelade poäng)/(totalt antal utdelade poäng)
*** (marknadsandel intäkter) – (marknadsandel sport)

Underperformance

Hammarby Fotboll AB underperformade för andra säsongen i rad. I år dessutom big time. Baserat på 2007 års personalkostnader bör klubbens norm ligga kring en 4 placering. Det blev en nionde plats och därmed lägre premier från centrala avtal. Ett centralt avtal som för övrigt krympt under 2008.

Årets premier blev 10.126 miljoner kronor.
Kan jämföras med 15.4 miljoner bolaget erhöll 2006.

—————————————————–
Topp 7 personalkostnader i allsvenskan 2007
Elfsborg 61 msek
AIK Fotboll AB 51 msek
Malmö 50.3 msek
Hammarby Fotboll AB 45.8 msek
IFK Göteborg 44 msek
Djurgården Elitfotboll AB 41 msek (endast A-laget)
Helsingborg 39.1 msek

Football-crunch

Den allsvenska löne-inflaionen lär ha nått sin kulmen 2008. Nu bär det utför…

Sorry alla agenter, nu blir det mindre commission även för er. Utslagning och konsolidering väntar nu även i denna bransch.

Idag hade Hammarby sitt informationsmöte.

Minus 15 miljoner i driftunderskott för helåret är betydligt mer än vad jag befarade. Men efter denna höst finns det absolut inget som chockar mig längre. Och det gäller inte bara fotbollsvärlden.

Vi kan med andra ord konstatera att Hammarby fortfarande är beroende av spelarförsäljningar. Detta år extra mycket. Det är riktigt illa.

Nettot från spelarförsäljningarna blev 24 miljoner vilket kommer generera ett positivt resultat bottom line, 6 miljoner. Det kunde därför ha varit värre, det kunde varit mycket värre.

Nästa år är målet att minska underskottet till 4-6 miljoner. Anlednngen är att man inte vill kapa för mycket kostnader så att det slår alltför mycket på intäkterna.

Efter AIK föll Bajen och jag tror att fotbollsallsvenskan är på väg i sin egna lågkonjunktur. Det räckte förmodligen med att storstadslubbarna underperformade denna säsong för att den allsvenska tillväxtbubblan skulle spricka. ”Produkten allsvenskan” levde på ”lånad tid” precis som kreditmarknaden visade sig göra.

Det kommer givetvis ge direkt utslag på spelarlönenivåerna. Frågan är hur snabbt dessa justeras nedåt och om det kommer krävas att någon klubb ”går under”.

Silly Season? Ni får dra era slutsatser själva.

Samtidigt ger Hammarbys och AIK:s ekonomiska bakslag en benchmark om att hela den allsvenska marknaden förmodligen drabbas hårt denna säsong och det kommer att bli intressnta år framöver.

2008 års allsvenska bokslut blir högintressanta och kommer ge en fingervisning om vilka klubbar står sig starkast på kort respektive på lång sikt. Det är ju inte så att de allsvenska klubbarna generellt ”lider” av överkapitalisering för att kunna satsa sig ur krisen.

IFK Göteborg gick 17.5 miljoner back i driften förra året. Klubbens publiksiffror har masakrerats denna säsong, men…

Klubbar med långt utvecklade talangverksamheter kan stå med stora konkurrensfördelar inför framtiden. IFK Göteborg är en klubb som kommit långt, förhoppningsvis har Hammarby ett bra momentum här med. AIK:s Väsbysatsning kan visa sig vara vändpunkten på klubbens negativa spiral.

Djurgårdens dito? Finns den på riktigt, eller bara i ”värdepapperiserad” form?

Vi får dessutom se ifall Hammarbys satsning på en scoutingorganisation ger konkurrensfördelar. Eftersom andra klubbar verkar haka på trenden blir dock konkurrensen större och priset på talanger kommer så småningom att öka. Precis som priset på sportslig framgång ökade när de allsvenska klubbarna började kopiera Djurgårdens riskkapitalmodell.

Och jag tror att det blir lite ”back to basic” nu och det behöver på längre sikt inte alls vara negativt. Inte alls!

Vi lär få se nya ansikten, generationsskiften i maktpositionerna hos klubbarna, SEF samt förbund och förhoppningsvis ett nytänk som kan föra allsvensk fotboll framåt. Den har kört fast i diket alldeles för länge nu.

Malmö säljer dyrt!

Uppgifter i den rosa tabloiden hävdar att Malmö FF säljer Ola Toivonen för 40 säckar. Grymt bra pengar även om siffran med största säkerhet är friserad då samma tabloid för ett år sedan hävdade at AIK fick 30 säckar för Wilton. Det stämde definitivt inte.

Hur stor den eventuella försäljningen än blir kan vi konstatera att Hasse Borg vet hur man tar betalt, det kan ingen ta ifrån honom. Klubben har även om jag minns korrekt, kommunicerat avståndstagande från klausulfinansierade kontrakt. Det har man å andra sidan råd att göra efter försäljningen av Zlatan som gav nästan 80 sköna miljoner som en bra start-up.

Men hur bra avkastning på investerat kapital gör egentligen MFF? För någonstans i slutändan är det väl det som måste bedömmas.

2007 förvärvade MFF spelarkontrakt för 14.0 msek sålt 13 msek
2006 förvärvade MFF spelarkontrakt för 28.8 msek sålt 48 msek
2005 förvärvade MFF spelarkontrakt för 12.3 msek sålt 41.7 msek
2004 förvärvade MFF spelarkontrakt för 18.7 msek sålt 16.5 msek
2003 förvärvade MFF spelarkontrakt för 6.6 msek sålt 3.9 msek
2002 förvärvade MFF spelarkontrakt för 8.0 msek sålt 2.5 msek
2001 förvärvade MFF spelarkontrakt för 5.4 msek sålt 76.4 msek

Det avser transfersummor, exklusive sign-on bonusar.

Frågan blir givetvis om MFF når bättre procentuell avkastning på investerat kapital än övriga klubbar? Det är möjligt att de gör det, jag har inte kollat.

Tittar vi dock på Hammarby ser vi att man inte tagit betalt för spelare förrän 2005. 2001 var ett undantag där Nantes köpte Nadir Benchenaa direkt från juniorlaget. Ingen start-up i Zlatan klass direkt.

I övrigt är det små nominella belopp man har att arbeta med och procentuellt når man inte heller upp i MFF:s kaliber sett över hela perioden. De senaste tre åren har dock avkastningen på investerat kapital ökat betydligt.

2007 förvärvade Bajen spelarkontrakt för 3.5 msek sålt 5.8 msek
2006 förvärvade Bajen spelarkontrakt för 9.5* msek sålt 14.6 msek
2005 förvärvade Bajen spelarkontrakt för 7.1 msek sålt 7.5 msek
2004 förvärvade Bajen spelarkontrakt för 3.6 msek sålt 0.5 msek
2003 förvärvade Bajen spelarkontrakt för 1.3 msek sålt 0.8 msek
2002 förvärvade Bajen spelarkontrakt för 3.4 msek sålt 0.1 msek
2001 förvärvade Bajen spelarkontrakt för 2.6 msek sålt 3.8 msek

* inkl ”förvär av spelrätter”

Vad kan vi då konstatera?
Att det föga förvånande ges bättre förutsättningar att göra bra affärer med en starkare likvid situation relativt sina konkurrenter.

På senaste balansräkningen var MFF:s egna kapital 104 miljoner. Kassan 34 miljoner och MFF hade spelarkontrakt aktiverade som en immateriell tillgång till ett värde av 27 msek.

Hur har man lyckats komma upp dessa nivåer?
En drift i balans åren 2003-2007 där resultatet i driften legat kring +-0. Lägg till avkastningen för spelarförsäljningarna. Vägen har dock inte varit spikrak. Zlatan-pengarna höll på att spenderas upp och åren 2002 till 2003 gick klubben back 15.4 respektive 19.1 msek. Det egna kapitalet hade sjunkit från 56 miljoner till 17 bokslutet 2003 innan ekonomin kom i balans och spelarinvesteringarna började betala sig.

Det vi kan vara överens om är att en stor kassa samt en stark balansräkning kan bära en mycket högre risk och därmed möjlighet att nå höga nominella försäljningssummor när enstaka prospects förädlas med klausulfria kontrakt. Klubben får råd att helfinansiera fler spelare per säsong är har samtidigt utrymme att misslyckas med enstaka värvningar. För vi ska komma ihåg att det bakom en extraordinär försäljning ofta döljer sig ett par mindre lyckade affärer.

Tittar vi på året Toivonen köptes till MFF (2007), värvade klubben dessutom Jimmy Dixon, Daniel Theorin samt Johan Andersson. En total nota på 14 miljoner i transfersummor och där Ola Toivonen blir den som får stå för avkastningen i den ”spelarkorgen”.

Klubbar med små balansräkningar och tajt likviditet får däremot lunka sig fram med mindre nominella belopp där affärerna istället bedöms som katastrofaffärer efter klausulfinansierade strukturer. Men är affärerna verkligen usla sett till procentuell avkastning?

Den sportsliga avkastningen på klubbens driftintäkter? Grafiken nedan säger väl det mesta. Efter 2004 har MFF varken fått ut drift- eller transfermiljonerna på planen. De klubbar som ligger under linjen overperformar sina driftintäkter och de som befinner sig ovanpå underperformar. En mer exakt benchmark hade varit att istället använda sig av lönekostnader, men dessa är inte tillgängliga för hela allsvenskan.

Observera gärna 2004 och 2007 ur ett Hammarby-perspektiv. Den alternativa kostnaden post-bosman avseende nyckelspelare försämrar prestationen avsevärt. (mer om det här)

(för bättre upplösning, klicka på bilderna)

Allsv 2007 x-axeln: tabellplacering, y-axeln: driftintäker (exkl transfer) msek

Allsv 2006 x-axeln: tabellplacering, y-axeln: driftintäker(exkl transfer) msek
Allsv 2005 x-axeln: tabellplacering, y-axeln: driftintäker(exkl transfer) msek

Allsv 2004 x-axeln: tabellplacering, y-axeln: driftintäker(exkl transfer) msek

Silly kommer tidigt i höst

Silly-ryktena kommer tidigt denna höst. Patrik Gerrbrand ser, med ett år kvar på kontraktet vilja flytta bort från den klubben i Norge som gud glömde. Och vem kan klandra honom för det?

En etablerad spelare där man vet vad man får och därmed relativt liten risk. Sedan är det som allt annat, en kostnadsfråga.

Det finns säkert de som tycker man ska sikta högre än så. Men kom igen, get realistic. I konkurrens med först och främst danska klubbar, hur mycket mer etablerat finns det där ute som är möjligt att scouta till samt inom den allsvenska marknaden? Det skulle i så fall vara en dansk som på hemmamarknaden blir utkonkurrerad på grund av just ”forskarskatten”.

Rasmus Bengtsson i Trelleborg är en annan mittback som gjort bra ifrån sig iår. Jag misstänker dock att han är ganska välscoutad av klubbarna på andra sidan sundet. Och det tråkiga är att dessa klubbar inte behöver betala särskillt mycket brutto (inkl sociala) för att totalt out-performa den nettopeng allsvenska klubbar klarar av att finansiera.

Men kanske kan en ”release-klausul” som finansieringslösning i det personliga kontraktet väga upp löneunderläget? Utrycket ”cash is king” har dock aldrig varit så aktuellt som i dessa tider så den möjligheten känns lite begränsad just nu.

**********

Utomlands snackas det om Jose Mourinho till ManU. Givetvis som ersättare till Alex Ferguson när denne går i pension 2010. ManU nekar givetis och hävdar att man inte ens scoutar ersättare så här tidigt. Det sista tror jag inte ett smack på. Denna issue kommer vara klubbens största utmaning på sisådär 20 år. Och även en av Glazers största risker.

Att ständigt vara en absolut toppklubb samtidigt som man levererar 30% rörelseresultat är unikt i fotbollsbranschen men inte enbart varumärkets förtjänst. Så visst tittar man på olika aternativ redan idag.

HTFF och framtiden

Lasse Eriksson kommunicerar om HTFF och nya tankebanor samt arbetssätt på officiella (här). Målet är division 1 vilket jag tror är lagom nivå för den typen av verksamhet och om man nu inte vill ha ”äldre och rutinerade” spelare i truppen.

Den stora frågan är hur mycket dyrare det är att verka ett steg högre upp i systemet. Låt oss benchmarka lite.

Tittar vi på SvFF:s analys av div1 samt div2 klubbarna från säsongen 2007 kan vi konstatera att snittkostnaden där representationslaget bedriver div 2 verksamhet är 2.8 miljoner kronor nationellt och 3.6 miljoner kronor i den division Hammarby tävlade i 2007. I samma division bar Enskede den största kostnaden på 5.7 miljoner och Akropolis den lägsta på 1.5 miljoner. Ingen uppgift finns vad gäller HTFF utan de är konsoliderade i Hammarby Fotboll AB.

Vad gäller division 1 är snittkostnaden i båda divisionerna 4.9 miljoner kronor där Assyriska hade högst budget på 10.3 miljoner och Valsta Syrianska lägst med 1.5 miljoner. Värt att nämnas är Gröndal som med en hel del gamla Bajenprofiler bar en kostnadsmassa på 1.7 miljoner. För Väsby United som lyckades ta steget upp till Superettan räckte det med knappa 3 miljoner. Frågan är dock om AIK:s del i kakan inkluderas i den summan?

Någon exakt estimering för merkostnaden vid ett HTFF avancemang blir svår att göra, men förutom högre resekostnader borde det även handla om högre kontraktskostnader i syfte att höja kvaliteten och därmed den liga-specifika konkurrenskraften. Jag skulle vilja skatta 0.5 – 1.5 miljoner kronor i merkostnad även om det givetvis inte finns något tak om man nu vill köra med spenderarbyxorna på.

Jag har ingenting emot att se en höjd HTFF:s budget med motsvarande belopp redan nästa år med syfte att höja kvaliteten och nivån. Även om det i så fall sker på A-lagets bekostnad. (mer här)

Div 1 klubbarnas ekonomi
Div 2 klubbarnas ekonomi

Höjden av nyttomaximering

12 000 på ett derby. För bara ett par år sedan kändes det som en dystopi. Idag en verklighet. Tiden har kommit ikapp Stockholmsfotbollen. Kvaliteten har urholkats och rivaliteten har inte varit på topp när samtliga Stockholmsklubbar underpresterat.

Låt oss titta närmare på kvalitetsfrågan ur ett Hammarbyperspektiv.

2006 används ofta i Bajenkretsar som benchmark för den nivån klubbens trupp förväntas hålla. Jag vill hävda att truppen var starkare än vad klubbens marknadsandel samt finansiella ställning tillåter och att Hammarby Fotboll AB än idag betalar guldsatsningen som till slut slutade med lilla silvret. Det vi pratar om, var nyttomaximering till den absoluta bristningsgränsen.

I samband med bolagiseringen 2001 utarbetade den dåvarande styrelsen en femårsplan. En femårsplan som skulle resultera i ett SM guld 2006. Anders Linderoth anställdes som chefstränare och den som skulle leda klubben sportsligt fram till slutmålet.

Mycket kort sammanfattat:
2002 Resultatmässigt en fiaskosäsong. Vi ska dock komma ihåg den stora omställningen och anpassningen i lagets sätt att spela fotboll.

2003 Spelmässigt kanske den bästa fotboll vi sett Hammarby spela sedan återkomstent i högsta ligan 1998. Det blev till slut en andra plats efter att guldet förlorats i höstderbyt mot Djurgården (3-4). Lagets framgång grundades genom lyckade och billiga förvärv. Endast 1.3 miljoner i transfersummor och en låg ratio ”löner/omsättning” (53%, siffor här) visar att investeringarna inte alls var spektakulära och där ovanligt nog, i stort sett samtliga förvärv levererade. Vi pratar främst Fjörtoft, Mikkel Jensen, Alexander Östlund och DeDe.

2004 Mellansäsong efter en miserabel höst. Tomrummet efter bosmanflyktade Kennedy blev stort. Sommarens profilvärvning Petter Furuseth Olsen slog aldrig igenom som anfallare i den grön-vita tröjan.

2005 En viss återuppbyggnad och utveckling av talang i truppen. Dessutom första året Hammarby börjar ta betalt för spelare som lämnar A-truppen vilket möjliggjorde investeringen i Paulinho och Aubynn.

2006 Året då guldet skulle landa på Söder. Det började lysande och Mikkel-Petter dominerade mittfältet fram till VM-uppehållet. Paulinho spottade in mål med hjälp av Runströms understöd och laget hade skaffat sig ett utmärkt utgångsläge när man gick in i sommarvila. Strax innan VM semestern blev Mikkel och Petter olyckligt båda två långtidsskadade samma vecka som Björn såldes till Fulham. Laget lyckades ändock spurta till sig en tredjeplats efter att ha vänt den sex matcher långa segerfria sviten i höstderbyt mot AIK.

2007 Tung återuppbyggnadssäsong efter att nyckelspelare såsom Ante Covic och Petter Furuseth lämnat som bosman. Dessutom en av allsvenskans bästa backar Max von Schlebrügge sålts för att undvika bosman samt rutinerade parhästen Petur Marteinsson som flyttade hem till Island.

Under ovanstående tidsperiod har Hammarbys marknadsandel pendlat mellan en tredje och en femte plats (mer här). Samtidigt har flertalet av konkurrenterna utarbetat modeller för extern finansiering av spelarkontrakt som drivit upp priset för sportslig framgång. Hammrby Fotboll AB har dock under den tiden ständigt varit ett underkapitaliserat riskkapitalbolag. (mer här)

Vad kan man dra för slutsatser med hjälp av för oss utomstående tillgängliga fakta?
2006 års trupp var ur ett lånsiktigt- och kontinuitetsperspektiv, givet Hammarbys ekonomiska resurser, orealistiskst starkt.

Lönekostnader
Flera av nyckelspelarnas kontrakt blev bundna perioden 2003-2005*, det vill säga på en nivå där de allsvenska lönekostnaderna var 20% -30% lägre än 2006 (mer här). Återfinansieringen av dessa kontrakt alternativt kvalitetsmässigt motsvarande spelarkontrakt var betydligt dyrare 2006 och going forward. Det hade med andra ord inte rymts inom budgetramen eller vad likviditeten tillät.

Det nya TV avtalets kraftigt ökade premie under 2006 klarade av att finansiera en toppad kvalitetsnivå över just denna specifika säsong, säsongen 2006.

Kontraktslängd & likviditet
Hammarby gick in i januari 2006 med en genomsnittlig kontraktslängd på approx 1.70 år. Ett år senare låg samma nyckeltal på ca 1.90 år efter att ett antal startelvespelare lämnat som bosman.

Detta i en tid med både kraftig allsvensk löneinflation men även inflation i transfersystemet på grund av alla riskkapitalupplägg som pumpat in likviditet i systemet utan att man utvecklat sina organisationer vad gäller scouting och talangutveckling.

Medvetet eller omedvetet hade Hammarby Fotboll till säsongen 2006 maximerat ”talang” inom ramen för de två andra trånga sektorerna och budgetrestriktionerna (lönebudget samt likviditet).

Likviditeten har under årens lopp varit under konstant stress, det vill säga mindre än 100%
Likviditeten är ju en trång sektor när nya kontrakt ska skrivas med alla extra utbetalningar som hör till.

Kassalikviditet* Hammarby Fotboll AB
per 31/12-02 – 51%
per 31/12-03 – 91%
per 31/12-04 – 83%
per 31/12-05 – 72%
per 31/12-06 – 91%
per 31/12-07 – 91%

Finansiellt
Att förlora 4 nyckelspelare efter 2006 där man endast tar betalt för en gör det i det omöjligt att finansiera nya, kvalitetsmässigt jämförbara spelarkontrakt. Under våren 2007 var man dessutom tvungen att skriva nya kontrakt med bland annat Mikkel Jensen, Petter Andersson, Erkan Zengin för att undvika en ny bosmanflykt kommande vinter.

En tro att dessa spelare, bara för att de redan spelar i Bajen, ska ge Hammarby ”löne-rabaatt” är en vacker tanke, dock löjligt naiv sådan. De nya kontrakten måste skrivas på de marknadsnivåer som råder i konkurrens med övriga allsvenska, danska samt andra utländska klubbar. Lönenivåer som stigit kraftigt i allsvenskan på grund av det nya TV avtalet. Finansieringsstrukturerna får man till viss del därför anpassa därefter. (mer här)

Slutsats
Truppen 2006 var oproportionerligt stark i relation till Hammarbys marknadsstyrka. Jag skulle nästan säga att guldsatsningen gjordes ”på krita” och avbetalningarna för 2006 års trupp till en visst del, har sedan betalats de närmast kommande åren.

Liknande mönster kan även ses direkt efter 2003 när Kennedy lämnade som bosnan.

Ur ett kontinuitetsperspektiv skulle spelare såsom PFO och Covic ha avvecklats innan 2006 års säsong startade. Förmodligen hade det inneburit i en missnäjd tränare och en på förhand lägre sannolikhet till guldet. Likviden från dessa skulle dock kunna användas till att återfinansiera utgående kontrakt man velat förlänga samt i eventuellt nya spelarkontrakt. Sedan är det givetvis omöjligt för oss utomstående att säga ifall det fanns något konkret intresse för dessa spelare utifrån då det begav sig.

Just denna typ av brist på perfekt information är en svaghet i samtliga supporteranalyser.

Kontentan av kardemumman är dock Hammarbys relativt låga marknadsandel i kombination med konkurrensnackdelen i form av att andra klubbar mycket tidigare lyckats attrahera externt kapital till nyförvärv motiverar en kontinuerlig tabellposition kring nivån 3-6 plats. Thats it.

Var det då fel att Hammarby Fotboll gick ”all-in” för guld 2006? Jag tycker inte det, ibland måste man försöka casha hem i sportslig framgång. Samtidigt visar det hur vansklig fotbollsbranschen är där investerade pengar är svåra att räkna hem på grund av många ej förväntade faktorer såsom skador i egna truppen, skador hos konkurrenter samt konkurrenters agerande under respektive säsong där försäljningar och förvärv snabbt kan påverka tävlingsbalansen. I en så pass jämn liga som allsvenskan är, pratar vi mycket tillfälligheter. (mer här)

Någonstans på vägen, verkar det dock som man missat lite av åren efter 2006 i sin ursprungliga plan. Tillsammans med tillfälligheter, ”landsortsklubbar” i starka sportsliga momentum har den sportsliga konkurrenskraften minskat betänkligt.

Ironiskt nog har de övriga Stockhlmskonkurrenterna nästan samtidigt även de lyckats tappa i sportslig slagstyrka och nu står vi här med ett sjunkande fotbollsintresse och arbetsplatser där det surras alltmindre allsvensk fotboll. Går trenden att vända eller får vi se ett paradigmskifte där hockeyn åter tar täten i huvudstaden?

Går AIK upp i elitserien är det inte omöjligt att pendeln svänger över i huvudstaden och hockeyn blir het med mångsidiga derbybilagor så som vi såg etableras 1998 när Hammarby Fotboll kom upp. Den lokala rivaliteten är en mycket betydelsefull intressefaktor. Endast en klubb kan inte göra jobbet. Och utan Stockholm stannar fotbollsallsvenskan. Thats it.

Det ska nu bli intressant att ta del av den kommande fyraårsplanen som klubbledningen as we speak arbetar fram. Jag anser dock fortfarande att man ska ta makro-omgivningens utveckling på största allvar. (mer här)

*Signade och utgående 2006
Ante Covic 2002
Pétur Marteinsson 2003
Suleyman Sleyman 2005
Eric Fischbein 2005
Erik Johansson 2004
Petter Furuseth-Olsen 2004
Pablo Piñones-Arce 2003
Sebastian Eguren LÅN
José Monteiro de Macedo 2006 – talangkontrakt

Utgående efter 2006
David Johansson 2006-2008
Fredrik Stoor 2006-2008
Max von Schlebrügge 2005-2007
Erkan Zengin 2005-2007
Mikkel Jensen 2005-2007
Louay Chanko 2006-2010
Jeffrey Aubynn 2004-2007
Paulinho Guára 2005-2009
Petter Andersson 2005-2007
Toni Nhleko 2006-2010

Klausul – om bloggens läsare får välja

Under knappt fyra dagar har bloggens läsare fått säga sitt (hela caset här). Lite drygt hundra röster blev det. Resultatet, kanske något överaskande, men visar ändå att det finns rationella investerare bland fotbollsfansen.

För att återkoppla till investerings-caset. Först och främst. Grundförutsättningen är att alla parter är villiga att genomföra en given struktur. Att spelare ibland bettar på sitt framtida marknadsvärde förekommer ju redan då sådana klausuler uppenbarligen poppat upp här och där under årens gång.

Hur man agerar handlar om managering av risker och likviditet. Hur mycket risk klarar balansräkningen av att bära? Finns det möjlighet vill man helst behålla en viss flexibilitet till att kunna gå in i ytterligare spelaraffärer ifall rätt prospect dyker upp. Givet de förutsättningar som målades upp, minimerar alternativ 1 den möjligheten . Och även om uppsidan för framtida avkastning är störst just här kanske alternativkostnaden i slutändan överstiger intäkten i form av oförmåga att finansiera en potentiell spelaraffär som helt plötsligt dyker upp. Alternativ 1 är en lyx klubbar med stark balansräkning och likviditet kan unna sig.

Alternativ 2 ger med största säkerhet minst framtida intäkt men även den lägsta risken. Skulle man veta att riskkapitalisten återinvesterar pengarna i truppen är det ett riktigt bra alternativ. Fast han kan ju ta sitt pick och pack och söka andra investeringar när affären väl är stängd.

Alternativ 3 ger ju en bra potentiell uppsida givet investeringen. Nackdelen med 2 och 3 är ju att det finns andra krafter som kan driva en försäljning. Å andra sidan, hur ofta har den stora majoriteten allsvenska klubbar med sina driftunderskott, råd att tacka nej till bud från utlandet?

Hur som helst, vi spolar fram bandet. Du lyckas genomföra affären med finansieringsstruktur tre och hyllas av fansen då du ror i land en klasspelare.

Ingen, förutom klubbens högsta ledning, agenten och spelaren, känner dock till detaljerna i affären.

En säsong går. Kennedy spottar in mål från sin mittfältsposition. I tidningarna börjar det surras om nya ”proffsäventyr”. Bland fansen värderas Kennedy upp mot 20-25 miljoner.

Sedan kommer dråpslaget, käftsmällen. Köpande klubben lägger ut transfersumman på sin hemsida, €850k. Du blir sågad längs fotknölarna då endast exit-benet bedöms.

Du har sålt en klass-spelare till reapris 🙂

Finansiera din egen transfer

Nu kan du strukturera din egen finansiering. Du är sportchef och din uppgift är att maximera klubbens sportsliga förutsättningar nästa säsong och samtidigt skapa möjligheter till framtida kassaflöden.

Till höger kan du sedan välja den finansieringsstruktur du vill gå vidare med i affären.

Förustättningarna är fiktiva och enligt nedan.
Hammarbys trupp är den idag befintliga.
Kennedy nöter bänk i Holland och kan gå som ”free-agent”. Han är eventuellt intresserad att flytta hem, representera Hammarby och möjligen få en ny språngbräda ut i Europa.

Det finns dock även andra intressenter och hans agent värderar kontraktet till 13-15 miljoner kronor över tre år.

Du är intresserad men likviditet är en trång sektor.

Initialt pratas det om en sign-on på 6 miljoner och en månadslön på 200k.
Hammrbys likviditet och budget inför vinterns transferfönster tillåter investeringar på totalt 6 miljoner.

1. All-in på Kennedy och på egen hand finansiera hela sign-on bonusen. Ingen försäljningsklausul i avtalet med Kennedy. Hammarby tar hela den finansiella risken men även hela eventuella transferintäkten. För att finansiera eventuella ytterligare förvärv inför nästa säsong, krävs det spelarförsäljningar i vinter.

2. En extern finansiär har hört av sig och ser Kennedy som ett unikt business-case. Han vill finansiära hela sign-on. Han kräver dock samma upplägg som Djurgården Fotboll AB kör. När investeringen är återbetalad, delar man 80-20 på uppsidan där 80% går till finansiären. Hammarby risk är de månatliga löneutbetalningarna och att driften ska täcka dessa. Du kan genom denna finansieringsstruktur finansiära ytterligare förvärv denna vinter.

3. Kennedy är lite riskbenägen och kan tänka sig att betta på sitt framtida marknadsvärde. Hammarby delar den finansiella risken med spelaren. Hammarby betalar 2 miljoner i sign-on och spelaren får en release-klausul inskriven i ett bilateralt avtal. Optionen är att kunna lämna om bud på 8 miljoner lämnas. Kennedy får, vid en eventuell framtida transfer, uppsidan mellan hans framtida marknadsvärde och de 8 miljonerna som tillfaller Hammarby. Denna ”spread” utfaller som sign-on till Kennedy från den köpande klubben. Hammarbys del vid en eventuell framtida affär är fixerat till 8 miljoner. Du kan genom denna finansieringsstruktur finansiära ytterligare förvärv denna vinter.

Hur vill du gå vidare i affären?