Kategori: Allsvenskan2017

Inför Allsvenskan – Malmö FF

Under i stort sett hela 00-talet har Malmö FF investerat mest i spelartruppen av samtliga klubbar i allsvenskan. Resultatet blev inte bättre än ett SM guld 2004. Under den tiden pågick samtidigt någon form av transformation inom den sportsliga verksamheten vilken fick MFF att lyfta flera säsonger senare. Klubben imponerade stort under de första åren av 1o talet då man var i en mycket pressad finansiell situation men fattade flera riskfyllda men avgörande beslut som ledde till framgång. Nybygget av stadion och de cirka 40 miljoner i årliga kostnader som den för med sig är en tung sten som kunde ha drivit klubben mot avgrunden. Men istället för att tokspara i reste Malmö FF kapital genom att sälja andelar i spelartruppen och kunde till slut kapitalisera på den då förbättrade sportsliga verksamheten.

Under de senaste två åren har MFF uppgraderat sin ekonomi till en helt ny nivå vilket ökningen i personalkostnaderna (figur 1 och 2) mycket tydlig visar. Malmö FF har en väl diversifierad produktmix där centrala avtal utgör den minsta delen av intäkterna. Sponsorintäkterna är – med god marginal – störts i allsvenskan medan publikintäkterna är tredje störst efter Hammarby och AIK.

Framtidsutsikter: Problemet för Malmö FF är att klubbens ekonomi är för stor för allsvenskan. Det går inte att nå en balans mellan credit och debet utan deltagande i internationella cuper. Det är dålig ekonomi ur det perspektivet. Det förutsätter att klubben kvalificerar sig till de internationella cuperna regelbundet. I annat fall kommer man att gnaga på det egna kapitalet. Samtidigt är det också en möjlighet som Champions League miljonerna har gett Malmö FF. Att ligga på den kostnadsnivån ger man sig själv chansen att lyckas.

Det finns de som pratar om att Malmö FF borde sikta på att bli ett nytt FC Köpenhamn. Men är FCK verkligen en förebild att sträva efter? Den danska klubben har – trots mycket högre resurser än konkurrenterna – inte vunnit fler än sex mästerskap av tio möjliga. En större utmaning borde vara att inte stagnera utan utvecklas och nå FC Basel:s status där den Schweiziska klubbens intäkter uppgår till motsvarande 800 miljoner kronor men där cirka hälften – varje år – kommer från försäljning av spelarkontrakt samt premier från de internationella cuperna. Baksidan av det myntet är den havererade tävlingsbalansen i den Schweiziska ligan där Basel leder serien med 17 poäng och i maj vinner sitt åttonde raka mästerskap.

MFFfinancials

Figur 1 – Finansiell profil Malmö FF. Risken beräknas genom att ta genomsnittet för det tre senaste årens resultat exklusive försäljning av spelarkontrakt  och dividera det med det egna kapitalet. I MFF fall har jag dock mätt risken som det senaste året som inte innefattade spel i Europa och dividerade det med klubbens kassa istället för det egna kapitalet. Det krävs flera år i rad med dåliga sportsliga resultat för att risken ska börja upplevas som alarmerande. En stigande risk flera år i rad skulle däremot sända en signal om att Malmö FF inte utvecklas som planerat. Notera de relativt höga kostnaderna för förvärv av externa spelarkontrakt som höll nere transfernettot under noll fan till 2013. Avkastningen kom åren efter.

fapmMFF

Figur 2 – sportsliga resultat som en funktion av personalkostnaderna. Ett urval på 20 klubbar under perioden 2010 till 2016 där kravet är att ha spelat minst två av åren i allsvenskan. Varje observation visar relativ tabellplacering respektive säsong i förhållande till relativ personalkostnad respektive säsong. De blå cirklarna representerar Malmö FF:s prestation respektive år. Den röda triangeln – förväntad position 2017. Ett SM guld är inget som imponerar, det är vad som förväntas.

Inför Allsvenskan – IFK Göteborg

Det pratas om att IFK Göteborg har ont om pengar. Men har de ett dåligt lag? Nej, de har fan inget dåligt lag. Häckens sportchef Sonny Karlsson sammanfattar IFK Göteborg mycket väl. Pengarna har lämnat kassavalvet och blåst ut ut på fotbollsplanen. Om man räknar bort försäljningen av Kamratgården så har Blåvitt – sedan 2012 – redovisat ett underskott på 18 miljoner kronor. Tack vare det har klubben avancerat från tre sjundeplatser i följd till fyra raka allsvenska medaljer. Baksidan av myntet är att klubbens risknivå har skenat iväg. 98 procent enligt min modell.

IFK Göteborgs förbättrade sportsliga resultat är inte funktion utav någon kvalitativ förbättring utan ett resultat av att klubben har tillfört mer monetära resurser. Något som syns mycket tydligt både i figur 1 och 2. Blåvitt spenderar dessutom – efter Malmö FF – näst mest pengar i allsvenskan på förvärv av externa spelarkontrakt. Sedan 2012 rör det sig om cirka 30 procent mer än vad både Elfsborg och AIK har förvärvat spelarkontrakt från andra klubbar för. Samtidigt kostar klubbens akademi årligen cirka 10 procent av Blåvitts rörelseintäkter. Med de förutsättningarna är det svårt att få en ekonomi i balans.

Framtidsutsikter: Klubben behöver minska risken i sin verksamhet, det vill säga förbättra resultatet exklusive försäljning av spelarkontrakt men fortsätta prestera väl på fotbollsplanen så att det positiva transfernettot inte påverkas alltför mycket. För att lyckas med det behöver IFK Göteborg göra det svåra jobbet och förändra sin verksamhet i grunden. Att bara spara på kostnader kommer enbart att leda till att man förvandlas från ett topplag som redovisar förlust över tid till att vara ett mittenlag som redovisar förlust över tid. Precis som man gjorde de tre säsongerna mellan 2010 och 2012. Det här kommer att bli oerhört intressant att följa.

IFKGfinancials

Figur 1 – Finansiell profil IFK Göteborg. Risken beräknas genom att ta genomsnittet för de tre senaste årens resultat exklusive försäljning av spelarkontrakt och dividera det med storleken på det egna kapitalet. Vi kan se att de förbättrade sportsliga resultaten har genererat ett större transfernetto. Trots det har förlusterna ökat under perioden 2013 till 2015, på grund av att marginalkostnaderna > marginalintäkterna. Risken enligt min modell ligger på närmare 100 procent. fapmIFKG

Figur 2 – sportsliga resultat som en funktion av personalkostnaderna. Ett urval på 20 klubbar under perioden 2010 till 2016 där kravet är att ha spelat minst två av åren i allsvenskan. Varje observation visar relativ tabellplacering respektive säsong i förhållande till relativ personalkostnad respektive säsong. De blåvita cirklarna representerar IFK Göteborgs prestation respektive år. Den röda triangeln – förväntad position 2017. Kommer IFK Göteborg klara av att transformera sin verksamhet och kunna minska kostnaderna utan att prestera sämre fotboll eller återgår man till mittenskikten av tabellen?

Inför Allsvenskan – IFK Norrköping

IFK Norrköping vann SM guld 2015 vilket kom något som en blixt från klar himmel efter ett par säsonger med mediokra resultat i ryggen. Peking blev svenska mästare med de relativt lägsta personalkostnaderna som en SM guldmedaljör har haft under 10-talet. Trots en förhållandevis stor spelaromsättning under 2016 följde man upp med en imponerande tredjeplats. Hur länge kan Peking hålla sig kvar i toppen med tanke på klubbens ännu relativt små löpande intäkter från i första hand publik och sponsorer?

IFK Norrköping vill utveckla verksamheten kring stadion. Bland annat driver man en food court och numera också ett gym. Klubben har också planer på att exploatera marken runt Parken. Det går att förstå motiven. Stadions bokförda värde inklusive inventarier och pågående tillbyggnad är 310 miljoner kronor och är belånad till 290 miljoner. Under 2016 var klubbens intäkt per tillgänglig stol (RevPAS) inte högre än 80 kronor under 2016 (jmf MFF som hade en RevPAS på 130kr, KFF 70kr). Frågan är hur framgångsrik man kan bli inom nya områden? Arenarestauranger är en operationellt mycket svår verksamhet. Hög personalomsättning och få tillfällen att träna ihop personalen på gör det utmanande under de korta och intensiva perioderna av försäljning. Rasta som bedriver arenaverksamhet i Kalmar och på Ullevi har en Ebitda marginal på cirka 10 procent. Då har bolaget trots allt en hel del storskalsfördelar. Gymindustrin har vuxit kraftigt på senare år och konkurrensen pressar rörelsemarginalerna som låg på 8 procent för branschen som helhet under 2015.

Framtidsutsikter: Det är tidigt att säga vart framgångssagan IFK Norrköping ska ta vägen. Det är mycket tydligt att Peking har genomfört en kraftig kvalitativ förbättring av sin sportsliga verksamhet under de senaste åren. Samtidigt behöver vi rimligen vänta ytterligare ett par år innan vi ser en tydlig trend i hur klubben positionerar sig i relation till storleken på sin ekonomi.

Peking har idag är ett relativt stort eget kapital utan att riktigt kunna få det att arbeta på fotbollsplan. Eller ja… kan, kan man. Men skulle man börja spendera pengar på spelarkontrakt så som t.ex. Malmö FF (innan 2014), AIK och IFK Göteborg (det är knappt så de själva klarar av det) gör, så är man rimligen hyfsat snabbt lika fattig som Helsingborg. Eller ja, ännu fattigare då man i Norrköpings fall behöver bära en skuld på cirka 290 miljoner kronor som finansierar Parken. Investeringar i spelarkontrakt begränsas således av de låga intäkterna från matchdag samt sponsorer som man har i relation till de större allsvenska klubbarna.

Så länge Norrköping sätter fotbollen i centrum och fortsätter utveckla sin verksamhet kring den så har man goda möjligheter att ta över Elfsborgs plats som förste utmanare till storstadslagen. Det finns en hel del att göra på sponsorsidan och under matchdagen. Att fortsätta sin strategi med att rekrytera utvecklingsbara spelare och de facto utveckla spelarna kan också förväntas att ge ett jämt och positivt transfernetto över tid.

Det finns naturligtvis en risk att IFK Norrköping börjar fokusera för mycket på andra verksamheter. Historien är full av exempel på fotbollsklubbar som har bundit upp kapital och förlorat på att bygga upp affärer utanför deras kärnverksamhet. Fenomenet har inte heller visat sig ovanligt inom näringslivet. Företagskonsulten och författaren Jim Collins menar att företagsledare som skapat en framgångsrik modell ofta faller för frestelsen där framgångssagan förväntas fortsätta på ett än bättre sätt genom nya möjligheter och verksamheter. Motiven kan vara upplevda hot från konkurrenter eller att man finner de nya verksamheterna mer spännande. Kanske är det så enkelt att man rent utav är uttråkad. Mer energi och resurser läggs ner på de nya verksamhetsområdena och man kämpar inte längre lika helhjärtat med sin ursprungliga affärsmodell som var den som gjorde företaget framgångsrikt. När väl de nya verksamheterna inte visar sig motsvara förväntningarna så börjar man återigen att ge mer uppmärksamhet till sin ursprungliga affär. Dessvärre har den under tiden allt som oftast förlorat momentum.

pekingfinansFigur 1 – Finansiell profil IFK Norrköping. Risken beräknas genom att ta genomsnittet för de tre senaste årens resultat exklusive försäljning av spelarkontrakt och dividera det med storleken på det egna kapitalet. 2014 års resultat har stärkts tack vare en markaffär med kommunen med ett nettoresultat på cirka 33 miljoner kronor. Anmärkningsvärt är att pengarna från centrala avtal ligger på ungefär samma nivå som publik- respektive  sponsorintäkterna. FapmPekingFigur 2 – sportsliga resultat som en funktion av personalkostnaderna. Ett urval på 20 klubbar under perioden 2010 till 2016 där kravet är att ha spelat minst två av åren i allsvenskan. Varje observation visar relativ tabellplacering respektive säsong i förhållande till relativ personalkostnad respektive säsong. De blåvita cirklarna representerar Pekings prestation respektive år. Den röda triangeln – förväntad position 2017 baserad på en 10 procentig ökning av personalkostnaderna. Kommer Norrköping fortsätta prestera bättre än förväntat eller kommer det ske en korrigering mot normen?

Inför Allsvenskan – Jönköping Södra

Jönköping Södra har under de senaste fyra säsongerna genomfört en kvalitativ förbättring i sin sportsliga verksamhet vilket mycket tydligt bekräftas i figur 2. Finansiellt har klubben inget utrymme för att ta risker vilket man inte heller gör. Detta på grund av det mycket låga egna kapitalet som man har haft och fortfarande har. J-Södras intäkter bygger till 40 procent på sponsorintäkter.

Framtidsutsikter: Jönköping Södra räknar med att öka omsättningen med 3.6 miljoner kronor under 2017, där ökningen i första hand ska ske inom sponsor och reklam. 2019 hoppas man omsätta 50 miljoner kronor och sedan flytta in i en modern stadion för att kunna växa ytterligare. Klubben kommer med andra ord få fortsätta att konkurrera med relativt små resurser och man behöver troligen prestera bättre än normen för att behålla sin allsvenska status till den dagen stadion är nybyggd. Jönköping Södra skulle behöva öka det egna kapitalet. Frågan är bara hur? En ökad rörelsemarginal riskerar att försämra klubbens sportsliga konkurrenskraft.

finansjsodra

Figur 1 – Finansiell profil Jönköping Södra. Risken beräknas genom att ta genomsnittet för de tre senaste årens resultat exklusive försäljning av spelarkontrakt och dividera det med storleken på det egna kapitalet. Noterbart att klubben har mer eller mindre redovisat ett noll resultat under hela 10-talet.

FAPMjsodra

Figur 2 – sportsliga resultat som en funktion av personalkostnaderna. Ett urval på 21 klubbar under perioden 2010 till 2016 där kravet är att ha spelat minst två av åren i allsvenskan. Plus J-Södra. Varje observation visar relativ tabellplacering respektive säsong i förhållande till relativ personalkostnad respektive säsong. De grönsvarta cirklarna representerar J-Södra prestation respektive år. Den röda triangeln – förväntad position 2017 givet en ökad personalkostnad på 2 miljoner kronor.

Inför Allsvenskan – Hammarby

Hammarby har under 10-talet varit kroniska underpresterare. Detta bekräftas inte enbart av placeringen under trendlinjen i figur 2 men också det faktum att Bajen har haft ett negativt transfernetto fem av sju år. Hammarbys resa från en tabellplacering runt 22 under perioden 2010-2013 till plats nummer 11 under 2015 samt 2016 har därför rimligen kostat mer pengar än vad man borde kunna förvänta sig. Givet tabellpositionen borde det egna kapitalet ha varit högre än vad det är. Anledningen till det är att förbättringen i första hand har skett tack vare tillförsel av mer monetära resurser snarare än utveckling. 2014 års lag som firade stora triumfer i Superettan var till stora delar nytt jämfört med 2013. 2016 var mindre än hälften av spelarna kvar från det laget och 2017 upplever man fortfarande ett mycket stort rekryteringsbehov för att kunna ta nästa steg upp i tabellen.

En sak som Hammarby däremot har varit framgångsrika med är att exploatera sin nya hemmaplan. Publikintäkterna var under 2016 högst i allsvenskan. Sponsorintäkterna var femte störst och nosar på det notoriska topplaget AIK:s nivåer. Sedan 2013 har Bajen kunnat öka sina personalkostnader, både i absoluta tal (figur 1) samt i relation till konkurrenterna (figur 2). Under samma period har rörelseresultatet förbättrats kraftigt. Det ökade utrymmet för större personalkostnader har varit starkt bidragande till att Bajen trots allt har förbättrat sin sportsliga position.

Risken i verksamheten förefaller vara låg, noll procent enligt min modell. Samtidigt finns det en mycket kraftig exponering mot publikintäkterna som står för drygt häften av Hammarbys totala intäkter. Publiken har visat ett fantastisk tålamod med mediokra insatser de senaste två säsongerna. Kan det vara för evigt? Den svagt presterande sportsliga verksamheten utgör idag Hammarbys enskilt största risk i ekonomin.

Framtidsutsikter: Hammarby behöver organisera sin verksamhet bättre så att det börjar ske en kvalitativ förbättring. Att likt de senaste åren bara tillföra mer monetära resurser som leder laget till den övre delen av allsvenskan kommer det rimligen inte att finnas tillräckligt med pengar för. Bajen behöver skapa nya resurser genom sportslig utveckling som kan öka storleken på ekonomin. Intäktstillväxten kommer att minska jämfört med de seneste åren. Det är egentligen på sponsorsidan som klubben fortfarande kan växa. Ökningen i centrala avtal från och med 2020 påverkar samtliga klubbar och är med andra ord inte någon konkurrensfördel i allsvenskan, om man inte spelar till sig lite mer pengar via bättre tabellplaceringar. Något man inte gör utan att höja kvaliteten.Bajenfinans

Figur 1 – Finansiell profil Hammarby Fotboll AB. Risken beräknas genom att ta genomsnittet för de tre senaste årens resultat exklusive försäljning av spelarkontrakt och dividera det med storleken på det egna kapitalet. Vi kan se en 10 procentig ökning i personalkostnaderna mellan 2013 och 2014 samtidigt som resultatet kraftigt förbättras.fapmBajenFigur 2 – sportsliga resultat som en funktion av personalkostnaderna. Ett urval på 20 klubbar under perioden 2010 till 2016 där kravet är att ha spelat minst två av åren i allsvenskan. Varje observation visar relativ tabellplacering respektive säsong i förhållande till relativ personalkostnad respektive säsong. De grönvita cirklarna representerar Hammarbys prestation respektive år. Den röda triangeln – förväntad position 2017 baserad på en 10 procentig ökning i personalkostnaderna. Kommer man att klara av att närma sig trendlinjen under 2017?

Inför Allsvenskan – Elfsborg

Elfsborg tillhör landets allra bäst skötta fotbollsklubbar. Man var först ute i den svenska stadion-boomen och skaffade sig ett first mover advantage. Byggkostnaden var ganska exakt hälften så stor som Guldfågeln Arena i Kalmar vilket gör Elfsborg mindre exponerade mot publikintäkterna. Klubben har lyckats kapitalisera sin nya stadion väl och dessutom investerat samt byggt upp en stark infrastruktur kring föreningen. Bland annat en välfungerande akademi vilket bekräftas av ett positivt transfernetto som Elfsborg har över tid.

Elfsborgs intäkter har numera en relativt låg tillväxt där det är sponsorerna som utgör basen i produktmixen. Sponsorintäkterna är tredje störst i allsvenskan. Publikintäkterna däremot har haft en vikande trend under den senaste tiden. De första åren gav 25 miljoner kronor årligen. 2016 var man nere under 18 miljoner kronor och intäkt per tillgänglig stol (RevPAS) var knappt 80 kronor (jmf MFF som hade en RevPAS på 130kr 2016, KFF 70kr).

Elfsborgs goda tabellplaceringar under de senaste åren har också gett extra intäkter. Klubbens nettoinkomster (intäkter minus kostnader) från de internationella cuperna har i genomsnitt legat på drygt 7 miljoner kronor per år.

Framtidsutsikter: Elfborgs finansiella konkurrenskraft har försvagats något på grund av svag tillväxt på intäktssidan vilket vi också kan se på minskningen i de relativa personalkostnaderna i figur 2. Genom att inte kvalificera sig till spel i europacuperna lika kontinuerligt som tidigare kommer Elfsborg inte kunna göra lika många saker som man vill. Om man nu inte tar medel från sitt egna kapital.

Elfsborg visade hur otroligt mycket ett avancemang till ett gruppspel i Champions League är värt då man riskerade och förlorade 40 procent av sitt egna kapital när chansen dök upp 2013. Kanske kommer man känna sig lockad att öka risken igen? I så fall borde vi troligen förvänta oss det nästa gång som Elfsborg vinner en plats i kvalet till Europa League. Eller kommer man att känna sig tvingad att göra det tidigare än så?EIFfinans

Figur 1 – Finansiell profil IF Elfsborg. Risken beräknas genom att ta genomsnittet för de tre senaste årens resultat exklusive försäljning av spelarkontrakt och dividera det med storleken på det egna kapitalet. Det förhållandevis stora egna kapitalet ger en relativt låg risk i verksamheten.fapmElfsborgFigur 2 – sportsliga resultat som en funktion av personalkostnaderna. Ett urval på 20 klubbar under perioden 2010 till 2016 där kravet är att ha spelat minst två av åren i allsvenskan. Varje observation visar relativ tabellplacering respektive säsong i förhållande till relativ personalkostnad respektive säsong. De gulsvarta cirklarna representerar IF Elfsborgs prestation respektive år. Den röda triangeln – förväntad position 2017. De senaste tre säsongerna har Elfsborg placerat sig ganska exakt på den tabellplacering man bör förvänta sig. Under dessa år har klubben redovisat en vinst på 20 miljoner kronor. Kanske kan detta vara den tabellposition som är profit-maximerande för Elfsborg?

Inför Allsvenskan – Kalmar FF

2008 vann Kalmar FF SM guld. Framgångarna på planen ledde till att flera spelare blev attraktiva på transfermarknaden och ett år senare hade Kalmar FF – tack vare försäljning av spelarkontrakt – byggt ett eget kapital på drygt 70 miljoner kronor. Till skillnad från andra klubbar så spenderades inte dessa pengar på spelarkontrakt utan sparades och så småningom investerades i en ny stadion. Kalmar FF skapade sig en chans att växa som klubb. Men intäktstillväxten har inte varit tillräckligt stor. Sponsorintäkterna är idag 2/3 av Elfsborgs dito och Kalmar FF brottas men en minskad efterfrågan på matcharrangemangen vilket har medfört till att snittpriset per åskådare har sjunkit från 195 kronor till 135 kronor under de senaste fem åren. Räknar man på intäkt per tillgänglig stol (RevPAS) så är den inte högre än 70 kronor (MFF hade 130kr i RevPAS 2016). Med den matematiken är det mycket svårt att få en ekonomi i en stadion som står mer eller mindre oanvänd under 95 procent av årets dagar. En stadion vars investering uppgick till cirka 220 miljoner kronor och där årliga kostnaden att bära den uppgår till cirka 13 miljoner. KFF har inte lyckats att utveckla sin affär på Guldfågeln Arena.

Sportsligt presterar Kalmar FF ungefär som man bör förvänta sig givet storleken på ekonomin. Klubbens strategi inför året har varit att förlänga kontrakten med de spelare som ledde laget till en sjätteplats förra året, snarare än att rekrytera nya. En sund strategi eftersom den ger Kalmar chansen att både fortsätta utvecklas på planen och därmed göra spelarkontrakten säljbara. Det är en investering som belastar driftresultatet genom ökade personalkostnader men som kan ge en god avkastning i framtida transfernetto.

Framtidsutsikter: En avgörande del av Kalmar FF:s framtid vilar på arenaekonomin. Klubben har i år budgeterat med en förlust på 9 miljoner kronor inklusive försäljning av spelarkontrakt på 8 miljoner kronor. Träffar man budget så minskar det egna kapitalet till 24 miljoner kronor och risken i min modell ökar därmed från 44 procent till dryga cirka 65 procent. Snaran börjar sakteligen dras åt.

Eftersom kommunen redan har gått i borgen för drygt hälften av stadionlånen så blir det i slutändan -oavsett hur man än vrider och vänder – skattebetalarna i Kalmar som får betala. Allt handlar egentligen bara om hur och när. Den bästa lösningen är naturligtvis att Kalmarborna själva börjar gå på matcherna. En ökning av RevPAS från 70 till 120 kronor skulle öka de årliga publikintäkterna med närmare 10 miljoner kronor. Rimligen skulle också andra intäkter öka som en funktion av ett ökat intresse runt klubben.

Klubben har ett SM guld 2018 som en vision man tycker är rimlig. Om man lyckas med det så kommer man att bli mästare med de relativt lägsta relativa personalkostnaderna under 10-talet. Om nu ingen annan slår det rekordet under 2017.

KFFinansFigur 1 – Finansiell profil Kalmar FF. Risken beräknas genom att ta genomsnittet för de tre senaste årens resultat exklusive försäljning av spelarkontrakt och dividera det med storleken på det egna kapitalet. Risktrenden är stigande, orsakad av arenaekonomin.fapmKFFFigur 2 – sportsliga resultat som en funktion av personalkostnaderna. Ett urval på 20 klubbar under perioden 2010 till 2016 där kravet är att ha spelat minst två av åren i allsvenskan. Varje observation visar relativ tabellplacering respektive säsong i förhållande till relativ personalkostnad respektive säsong. De röda cirklarna representerar KFF:s prestation respektive år. Den röda triangeln – förväntad position 2017. Röda strecket visar den lägsta relativa personalkostnaden som en svensk mästare har haft under 10-talet. På den nivån är det totalt 3 observationer av 28 som placerat sig på en topp-4 placering. En av  de observationerna är KFF med en fjärdeplats 2013.

Inför Allsvenskan – Halmstad BK

För 17 år sedan vann Halmstad SM guld. Sedan dess har klubben straffats hårt av den ökade kommersialiseringen i allsvenskan. Halmstad har inte hängt med i racet och den enskilt största intäktskällan är varken sponsor- eller matchdagsintäkter utan det som man i årsredovisningen kallar för “övrig nettoomsättning”.

Under den senare delen av 00-talet försökte man att konkurrera om bättre tabellplaceringar med hjälp av pengar vilket ledde till att klubben till slut inte var långt ifrån att gå omkull. 2015 redovisade man en vinst på 5 miljoner kronor men degraderades till superettan. En kan argumentera för att det var på grund av att man inte spenderade tillräckligt mycket pengar på spelartruppen. Å andra sidan behövde man återställa det på den tiden negativa egna kapitalet för att inte starta popcorn-maskinen hos licensnämnden.

Framtidsutsikter: Klubben står och stampar med en omodern arena och en svag balansräkning. Det är rimligt att man återigen prioriterar det finansiella resultat under 2017 för att göra balansräkningen mer solid. Klarar HBK att samtidigt säkra det allsvenska kontraktet så ska man vara mycket nöjd med säsongen.

HBKfinans.jpgFigur 1 – Finansiell profil Halmstad BK. Risken beräknas genom att ta genomsnittet för de tre senaste årens resultat exklusive försäljning av spelarkontrakt och dividera det med storleken på det egna kapitalet. Tvärtemot allsvenskan så ser vi en trend med minskad ekonomi i Halmstad.fapmHBKFigur 2 – sportsliga resultat som en funktion av personalkostnaderna. Ett urval på 20 klubbar under perioden 2010 till 2016 där kravet är att ha spelat minst två av åren i allsvenskan. Varje observation visar relativ tabellplacering respektive säsong i förhållande till relativ personalkostnad respektive säsong. De blå cirklarna representerar Halmstads prestation respektive år. Den röda triangeln – förväntad position 2017.

Inför Allsvenskan – Djurgården

Det råder högkonjunktur i Djurgården. Kassan är välfylld efter ett antal framgångsrika spelaraffärer och klubben har varit aggressiv på rekryteringsfronten inför säsongen 2017. Men faktum är att Djurgården än så länge bara har bytt skepnad från en mediokert presterande fattig klubb till en mediokert presterande rik klubb. I vanliga fall brukar många och stora försäljningar av spelarkontrakt komma som en belöning efter att laget har skördat framgångar på fotbollsplanen. Vi såg det i Kalmar i sluten av 00-talet och i Helsingborg i början av 10-talet. Vi ser det i Borås med jämna mellanrum och i Malmö ganska ofta.

I Djurgårdens fall så har man lyckats att göra stora och framgångsrika affärer på transfermarknaden utan att laget har presterat särskilt väl. Klubbledningen har visat att man har blivit mycket duktiga på spelaraffärer. Men är man duktiga på att bygga framgångsrika fotbollslag?

Framtidsutsikter: Djurgården behöver bygga en god infrastruktur kring klubben som även kan utveckla sportslig fangång istället för att enbart köpa den. Det senare kostar väldigt mycket över tid. Det är snart 20 år sedan som Djurgården med hjälp av riskkapital tog klivet upp i allsvenskan och snart därefter vann två raka SM guld, bland annat. Riskkapitalet var en konkurrensfördel och gjorde stor skillnad i en på den tiden relativ fattig och mycket jämnlik allsvenska. Men när väl konkurrenterna blev rikare och skickligare så blev livet svårare. Under åren 2005 till 2008 investerade riskkapitalbolaget 85 miljoner kronor i Djurgårdens spelartrupp. 2009 var man inte långt ifrån att åka ur allsvenskan. Det är upp till Djurgården och visa att historien får ett annat slut denna gång.

diffinansFigur 1 – Finansiell profil Djurgården Elitfotboll AB. Risken beräknas genom att ta genomsnittet för de tre senaste årens resultat exklusive försäljning av spelarkontrakt och dividera det med storleken på det egna kapitalet. Vi ser en 20 procentig ökning i personalkostnader mellan 2015 och 2016. Denna tillväxt förväntas att fortsätta drivet av klubbens sportsliga ambitioner och konkurrenternas ökade finansiella styrka.fapmDIF

Figur 2 – sportsliga resultat som en funktion av personalkostnaderna. Ett urval på 20 klubbar under perioden 2010 till 2016 där kravet är att ha spelat minst två av åren i allsvenskan. Varje observation visar relativ tabellplacering respektive säsong i förhållande till relativ personalkostnad respektive säsong. De blå cirklarna representerar Djurgårdens prestation respektive år. De två första åren under Pelle Olssons ledarskap var Djurgårdens mest kostnadseffektiva under mätperioden. Röd triangel visar förväntad position 2017.

Inför allsvenskan – BK Häcken

Sentimentet vad gäller BK Häcken är att klubben borde ha kommit högre upp i tabellen tack vare att man har varit näst rikast i allsvenskan, mätt i eget kapital. Det är något som ändå måste ha varit ett av allsvenskans allra största missförstånd under de senaste åren.

Häcken har mycket pengar på banken tack vare att man inte har varit ett topplag. Eller rättare sagt: Tack vare att man inte har spenderat tillräckligt med pengar för att kunna ge sig en ordentlig chans att bli ett topplag. Det positiva transfernettot som klubben har haft under åren har till stora delar lagts på hög.

Men under 2016 har det skett en beteendeförändring i Häcken och klubben har startat en medveten satsning. Tidpunkten är ganska god. Klubben har lyckats att få kommunen och finansiera en ny stadion och de egna pengarna kan istället användas till att rekrytera bättre spelare. Samtidigt brottas IFK Göteborg med ett kostnadsproblem och det finns rimligen möjligheter att plocka marknadsandelar i Sveriges näst största stad.

Häckens intäkter vilar till stora delar på klubbens sponsorer. Det totala överskottet från Gothia cup är drygt tio miljoner. Men innan pengarna går till klubbens kassa så avsätts fyra miljoner till Gothia cup Foundation. Det är en välgörenhetsorganisation som bland annat hjälper barn i fattiga länder att kunna resa till turneringen.

Framtidsutsikter: Häckens problem är att när man väl bestämt sig för att sätta sprätt på sitt egna kapital så har också flertalet andra konkurrenter fyllt på sina plånböcker tack vare flera framgångsrika spelaraffärer. Häckens egna kapital har därmed blivit mindre värt, i relativa termer. Den röda triangeln i figur 2 visar att de relativa personalkostnaderna minskar något under mitt antagande om en oförändrad nivå i absoluta tal för Häcken under 2017.

Den nya spenderar-nivån som Häcken har lagt sig på är högre än vad man kan finansiera med de löpande intäkterna vilket de sju miljoner i negativt resultat under 2016 var ett tydligt bevis på. Skulle de sportsliga framgångarna utebli helt under de kommande åren och man fortsätter att gasa så tar det inte många år innan man är lika rik som Helsingborg. Det finns idag inte mycket som säger att det ska gå lika illa. Frågan är hur bra det kommer att bli? Kan intäkterna öka? Slår man ihop nettobidraget från Gothia Cup och publikintäkterna så är den summan en femtedel av vad till exempel AIK drar in årligen under matchdagarna.

häckenfinans

Figur 1 – Finansiell profil BK Häcken. Risken beräknas genom att ta genomsnittet för de tre senaste årens resultat exklusive försäljning av spelarkontrakt och dividera det med storleken på det egna kapitalet.

fapmHäcken.jpg

Figur 2 – sportsliga resultat som en funktion av personalkostnaderna. Ett urval på 20 klubbar under perioden 2010 till 2016 där kravet är att ha spelat minst två av åren i allsvenskan. Varje observation visar relativ tabellplacering respektive säsong i förhållande till relativ personalkostnad respektive säsong. De gulsvarta cirklarna representerar Häckens prestation respektive år. Bortsätt från 2010 och 2016 har klubben placerat sig mycket nära de tabellplaceringar som man bör förvänta sig. Röd triangel visar förväntad position 2017.